Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

9 σχόλια:

 1. ...
  Ματθαίος , εδάφιο ζ , στίχο 15 : προσεχετε από των ψ ε υ δ ο π ρ ο φ η τ ω ν , οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδυμασι προβάτων , εσωθεν δε εισί λ ύ κ ο ι α ρ π α γ ε ς .Από των καρπων αυτών επιγνωσεσθε αυτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ματθαιος , εδαφιο ι , στίχο 16 : Ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λ υ κ ω ν. στιχο 17 : προσέχετε από των ανθρώπων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από τον ίδιο Ευαγγελιστή : Ο υ α ι υμίν γραμματείς και φαρισαιοι υ π ο κ ρ ι τ α ι ότι κ λ ε ι ε τ ε τη βασιλεία των ο υ ρ α ν ω ν έμπροσθεν των ανθρωπων. Υμείς ο υ κ εισερχεθε , ο υ δ ε τους εισερχόμενους αφιετε εισελθειν . Ο φ ε ι ς , γεννηματα ε χ ι δ ν ω ν , ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ματθαίος , εδάφιο κδ , στίχο 4 : αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς : βλέπετε μ η τις υμάς π λ α ν η σ η . στίχο 11 : πολλοί ψ ε υ δ ο π ρ ο φ η τ α ι εγερθησονται και π λ α ν η σ ο υ σ ι πολλούς. στίχο 24 : εγερθησονται γαρ ψ ε υ δ ο χ ρ ι σ τ ο ι και ψ ε υ δ ο π ρ ο φ η τ α ι και δωσουσι σημεία και τέρατα , ώστε π λ α ν η σ α ι , ει δυνατόν , και τους εκλεκτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη , γ'χωριο , πέμπτο στίχο : απεκριθη Ιησούς : αμήν αμήν λέγω σοι , εάν μ η τις γεννηθη εξ'υδατος και Πνεύματος , ο υ δύναται εισελθειν ( .... ο υ δ ε τους εισερχόμενους αφιετε εισελθειν : όπως το είδαμε πιο πάνω ) εις την βασιλείαν του Θεού .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πράξεις Αποστόλων , εδαφιο εικοστό , στίχο εικοστό ογδοο: προσέχετε ουν εαυτοις και παντί τω ποιμνιω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον εθετο επισκόπους ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυριου και Θεού ην περιεποιησατο δια του ι δ ι ο υ αίματος. Η εκκλησία εδημιουργηθη υπό του Ιησού Χριστού : δια του ι δ ι ο υ αιματος.Τον Ιησούν Χριστόν ο Απόστολος των εθνών τον αποκαλεί Κύριον και Θεόν.Ως γνωστόν , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά αντικαθιστά το Κύριος με το Ιεχωβά , διότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά , όπως διαδιδουν.Τηρουμενων των αναλογιών , και με το ίδιο σκεπτικό , ο Αποστολος των εθνών έπρεπε να γράψει : προσέχετε ουν εαυτοις και παντί τω ποιμνιω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον εθετο επισκόπους ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Ιεχωβά και Θεού ην περιεποιησατο δια του ι δ ι ο υ αίματος.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ; Δε το δέχεται , όπως αποδεικνύουν τα γραπτά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ιδού η δική τους πρόταση , όπως διατυπώνεται στα γραπτά τους : προσέχετε ουν εαυτοις και παντί τω ποιμνιω εν ω υμάς το πνεύμα το άγιον εθετο επισκοπους ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Θεού ην περιεποιησατο δια του αίματος του ι δ ι ο υ υ ι ο υ . Τι παρατηρούμε στη πρόταση τους ; Ότι η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ε ι σ α γ ε ι κ α ι α λ λ ο π ρ ο σ ω π ο ω σ τ ε ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ε ι τ α ι η ε ν τ υ π ω σ η ο τ ι δ ε ν ε ι ν α ι Θεός ο Ιησούς Χριστός α λ λ α ο τ ι ο Θεος περιεποιησατο την εκκλησία του δια του αίματος του υ ι ο υ του , Ιησού Χριστού. Υπ'οψη οτι η πρόταση τους μπορούσε να είναι σωστή , διότι ο Ιησούς είναι υιος Θεού , υ π ο τ η π ρ ο υ π ο θ ε σ η , να τη διατυπωνε μ'αυτο το τρόπο ο Απόστολος των εθνών , και όχι να έρθει η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά και ν'αλλαξει τα λόγια του.Ο Αποστολος των εθνών μεταδίδει το μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και Θεός , και όχι μόνο υιός Θεού.Αν δεχτούμε ότι είναι σωστή η πρόταση όπως διατυπώνεται από την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , δεχόμαστε ότι ο Απόστολος των εθνών δε τα έγραψε σωστά , και σπεύδει προς διόρθωση των γραπτών του η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αξιοσημείωτο είναι τ ι έγραψε α μ ε σ ω ς μ ε τ α ο Απόστολος των εθνών : Εγώ γαρ οίδα τούτο , εισελευσονται μ ε τ α την άφιξη μου λ υ κ ο ι β α ρ ε ι ς προς υμάς , μ η φειδομενοι του ποιμνίου , και εξ'υμων αυτών αναστησονται άνδρες λ α λ ο υ ν τ ε ς δ ι ε σ τ ρ α μ ε ν α του α π ο σ π α ν τους μαθητας ο π ι σ ω α υ τ ω ν .Δ ι ο ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δευτερη προς Θεσσαλονικείς επιστολή , εδάφιο 2 , στιχο 4 : μ η τις υμάς ε ξ α π α τ η σ η κατά μ η δ ε ν α τρόπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή , εδάφιο ενδέκατο , στίχο 12 - 15 : οι γαρ τοιουτοι ψ ε υ δ α π ο σ τ ο λ ο ι , εργαται δ ο λ ι ο ι , μετασχηματιζομενοι εις αποστόλους Χριστου.ΟΥ θαυμαστον.Αυτος γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις αγγελον φωτός.ΟΥ μέγα ουν ει και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης , ων το τέλος έσται κατά τα έργα αυτών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή