Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

πρωτοφανεις επιστολες πρωην μαρτυρων του ιεχωβα

31 σχόλια:

 1. Ισχυρίζεται η οργανωση των μαρτυρων του Ιεχωβα ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά.Ιδου τι απαντα η Βίβλος :

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. οδος,εδάφιο γ,στίχο 14,15 : Τι είναι το όνομα αυτού;Τι θέλω ειπείν προς αυτούς;Είπεν ο Θεός προς τον Μωυσην:Εγώ είμαι ο ΩΝ.Ουτως θέλεις ειπείν:Ο ΩΝ με απέστειλε προς υμάς.Τουτο μου εστίν όνομα αιωνιον. Ευαγγέλιον Ιωάννου,εδάφιο πρώτο,στίχο 18:Θεόν ουδείς εωρακε πωποτε.Ο μονογενης υιός ο ΩΝ εις τον κόλπο του Πατρός,εκείνος εξηγησατο.εδαφιο γ,στίχο 12:ουδείς ανεβη εις τον ουρανόν,ει μη ο καταβας εκ του ουρανού,ο υιός του ανθρώπου,ο ΩΝ εν τω ουρανώ. Απόστολος Παύλος,επιστολή προς Ρωμαίους,εδάφιο θ,στίχο 5:…. ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ΩΝ επί πάντων Θεος,ευλογητός εις τους αιώνας. Απόστολος Παύλος,δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή,εδάφιο η,στίχο 9:γινωσκετε γαρ την χάριν του Κυρίου Ιησού Χριστού,ότι δι ‘υμας επτωχευσε,πλούσιος ΩΝ ,ίνα υμείς τη εκεινου πτωχεια πλουτησετε. Απόστολος Παύλος,επιστολή προς Εφεσίους,εδάφιο β,στίχο 4:Ο δε Θεός πλούσιος ΩΝ εν ελεει,δια την πολλήν αγάπην αυτού ην ηγαπησεν ημάς. Απόστολος Παύλος,επιστολή προς Εβραίους,εδάφιο πρώτο,στίχο 3:ος ΩΝ απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού,….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. O Iωαννης έγραψε στην Αποκάλυψη : Άγιος , Άγιος , Άγιος Κύριος ο Θεός , ο παντοκράτωρ , ο ΩΝ και ο η ν ( Θεός η ν ο Λόγος ) και ο ερχομενος . Ο Ησαιας έγραψε : Άγιος , Άγιος , Άγιος Κύριος Σαβαώθ , πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευαγγέλιον Ιωάννου , πρώτο χωριο , πρώτο στίχο : …. Θεός η ν ο Λόγος .Από το ίδιο χωριο , δέκατο έκτο στίχο : ο Λόγος εγένετο σ α ρ ξ …. Ιδού τινι τροπω διατυπώνεται ο πρώτος στίχος από την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά : Βιβλίο με τίτλο η αλήθεια που οδηγεί στην αιώνια ζωή , εικοστή πεμπτη σελίδα : …. ο Λόγος ήτο θεος , δηλαδή ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς . Σε περιοδικό το οποίο αναγγέλει τη βασιλεία του Ιεχωβά , 15 – 12 – 1970 διατυπώνεται ως εξής : …. ο Λόγος ητο παρά τω Θεώ και θεος τ ι ς ( π ρ ο σ ο χ η : το τ ι ς είναι π ρ ο σ θ ε τ ο , σημαίνει α σ η μ α ν τ ο ς , α ν α ξ ι ο ς λόγου ) ήτο ο Λόγος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ισχυρίζεται η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι ο Χριστός δ ε ν είναι Θεός όπως ο πατήρ διότι περιγράφεται ως Θεός α ν α ρ θ ρ ω ς ( Θεός ην ο Λόγος ) α ν τ ι : Ο Θεός ην ο Λόγος . Όμως με το ι δ ι ο σκεπτικό ο υ τ ε ο πατήρ ειναι Θεός διότι στην επιστολή προς Εφεσίους αποκαλείται Θεός και όχι Ο Θεός : εις γαρ Θεός , ο πατήρ , …. Το σωστό , όπως διαδίδει η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , είναι : εις γαρ Ο Θεός , ο πατήρ , …. Τ ι απαντά σ ‘ αυτό η οργανωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο Χριστός , προτού α ν α σ τ η θ ε ι ο Λάζαρος , είπε τα εξής , όπως τα ‘γραψε ο α υ τ ο π τ η ς μαθητής Ιωάννης : ε γ ω ε ι μ ι η α ν α σ τ α σ η και η ζ ω η . Ο π ι σ τ ε υ ω ν ε ι ς ε μ ε , καν αποθανη , ζ η σ ε τ α ι . και πας ο ζων και π ι σ τ ε υ ω ν ε ι ς ε μ ε , ο υ μ η αποθανη ε ι ς τον α ι ω ν α . Τίθεται το εξής ερώτημα : Από τους ανθρώπους , ποιος μπορούσε να πει αυτά ; Ο υ δ ε ι ς . Αυτό α π ο δ ε ι κ ν υ ε ι τη Θεότητα του Χριστού , από μόνο του . Τ ι απαντά σ’ αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ιωάννης έγραψε ότι όταν ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών στη διάρκεια του μυστικού δείπνου , τους είπε : υμείς με καλείτε διδασκαλε και Κύριε , και κ α λ ω ς λ ε γ ε τ ε , ε ι μ ι γαρ.Σωστη διατύπωση , με το σκεπτικό των μαρτύρων του Ιεχωβά , δεδομένου ότι αντικαθιστούν το Κύριε με το Ιεχωβά , είναι η εξής : υμείς με καλείτε διδασκαλε και Ιεχωβά , και κ α λ ω ς λ ε γ ε τ ε , ε ι μ ι γαρ.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ; Δ ε το δέχεται διότι στη μνκ διατυπώνουν τη πρόταση ως εξής : υμείς με καλείτε διδασκαλε και α φ ε ν τ η .

   Διαγραφή
 7. Ο Ιωάννης έγραψε ότι ο Ιησούς είπε ( Ιωάννου , εδάφιο 14 , στίχο έκτο ) : ε γ ω ε ι μ ι η οδός και η αληθεια και η ζωή . Δ ε ν είπε : Ο Ιεχωβά είναι η οδος και η αληθεια και η ζωή .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αποκριθείς ο Θωμάς είπεν αυτώ : ο Κύριος μου και ο Θεός μου .Σωστή διατύπωση , με το σκεπτικό των μαρτύρων του Ιεχωβά , οι οποίοι αντικαθιστούν το Κύριος με το Ιεχωβά , διότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά , όπως διαδίδουν , είναι η εξής : ο Ιεχωβά μου και ο Θεός μου .Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ; Δ ε το δέχεται , διότι σε περιοδικό τους με τίτλο : είναι ο Ιησούς ο παντοδύναμος Θεός ; έγραψαν το εξής : Στη πραγματικότητα ο Θωμάς δ ε πίστευε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεος.Οταν είπε : ο Κύριος μου και ο Θεός μου , απευθυνόταν στον Ιεχωβά.Ομως με τον ισχυρισμό αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά : α ρ ν ε ι τ α ι και α π ο ρ ρ ι π τ ε ι την ο μ ο λ ο γ ι α του α υ τ ο π τ ο υ μαθητού , την α π ο δ ο χ η της ο μ ο λ ο γ ι α ς του από τον Ιησού ( ο τ ι ε ω ρ α κ ε ς , π ε π ι σ τ ε υ κ α ς , μ α κ α ρ ι ο ι οι μ η ιδοντες και π ι σ τ ε υ σ α ν τ ε ς ) και τη μ α ρ τ υ ρ ι α του α υ τ ο π τ ο υ της α ν α σ τ α σ ε ω ς του Χριστού .Τ ι απαντά σ’αυτο η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

   Διαγραφή
  2. Στις πράξεις των Αποστόλων , εδάφιο δεύτερο , στίχο 34 – 36 , δηλώνεται : είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου : καθου εκ δεξιών μου έως αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου …. και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός εποίησεν , τούτον τον Ιησούν ον υμείς εσταυρωσατε.Ομως με το σκεπτικό των μαρτύρων του Ιεχωβά , οι οποίοι αντικαθιστούν το Κύριος με το Ιεχωβά , σωστή διατύπωση είναι η εξής : είπεν ο Ιεχωβά τω Ιεχωβά μου ,…. και Ιεχωβά και Χριστόν αυτόν ο Θεός εποίησεν , τούτον τον Ιησούν ον υμείς εσταυρωσατε.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ; Δ ε το δέχεται , διότι στη μνκ έγραψαν : είπεν ο Ιεχωβά τω Κυρίω μου , …. και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός εποίησεν , τούτον τον Ιησούν …. Όμως προκύπτει το εξής : με ποιο σκεπτικό αντικαθιστουν το πρώτο Κύριος με το Ιεχωβά , ενώ κρατούν α ν α λ λ ο ι ω τ α τα άλλα Κύριος ; Τ ι απαντά σ’αυτο η οργανωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

   Διαγραφή
 8. Στις πράξεις των Αποστόλων , εδαφιο τρία , στίχο 15 , δηλώνεται : τον δε αρχηγό της ζωής απεκτεινατε , …. Ιδού τινι τροπω διατυπώνεται στη μνκ : τον δε αρχηγό της ζωής ( τον κ υ ρ ι ο ν α ν τ ι π ρ ο σ ω π ο ν ) απεκτεινατε , ….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Στις πράξεις των Αποστόλων , εδάφιο τέταρτο , στίχο 10 – 12 δηλώνεται : γνωστόν έστω πάσιν υμίν και παντί τω πάνω ότι εν τω ονόματι Ιησού Χριστού , ον υμείς εσταυρωσατε , …. και ο υ κ εστίν εν αλλω ουδενί η σωτηρία.Ουδε γαρ όνομα εστίν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις εν ω δει σωθήναι ημάς.Ομως εδώ προκύπτει το εξής : Το χωριο αυτό , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , η οποία διαδίδει ότι μόνο με την επίκληση του Ιεχωβά σωζόμαστε , το αγνοεί ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Στις πράξεις των Αποστόλων , πέμπτο εδάφιο , στίχο 31 , δηλώνεται : τούτον αρχηγόν και σωτηρα υψωσεν ο Θεός τη δεξιά αυτού δούναι μετάνοιαν …. Ιδού τινι τροπω διατυπώνεται στη μνκ : τούτον ο Θεός αρχηγόν και σωτηρα ( κ υ ρ ι ο ν α ν τ ι π ρ ο σ ω π ο ν ) υψωσεν τη δεξιά αυτού δούναι μετάνοιαν ….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Στις πράξεις των Αποστόλων , εδάφιο δέκατο , στίχο 36 , δηλώνεται : …. ειρηνην δια Ιησού Χριστου . Ούτος εστίν Κύριος πάντων .Ως γνωστόν , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά αντικαθιστά το Κύριος με το Ιεχωβά , με το σκεπτικό ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά . Σωστή διατύπωση , με το σκεπτικό των μαρτύρων του Ιεχωβα , είναι η εξής : …. Ούτος εστίν Ιεχωβά πάντων . Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ; Δ ε το δέχεται , διότι έγραψαν στη μνκ το εξής : …. Αυτός είναι Κύριος όλων τ ω ν α λ λ ω ν . Τ ι προκύπτει από τη πρόταση τους ; Ο Αποστολος Πέτρος δ ε τα είπε σωστά και σπεύδει η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά προς διόρθωση .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στις πράξεις των Αποστόλων , εικοστό εδάφιο , εικοστό όγδοο στίχο , δηλώνεται : προσέχετε ουν εαυτοις και παντί τω ποιμνιω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον εθετο επισκόπους ποιμαίνειν ( το συναντάμε ξανά αυτό ) την εκκλησίαν του Κυριου και Θεού ην περιεποιησατο δια του ι δ ι ο υ αίματος.Ιδου τ ι έγραψε στη συνέχεια ο Απόστολος των εθνών : εγώ γαρ οίδα τούτο , εισελευσονται μ ε τ α την άφιξη μου λ υ κ ο ι β α ρ ε ι ς προς υμάς μ η φειδομενοι του ποιμνίου και εξ’υμων αυτών αναστησονται άνδρες λ α λ ο υ ν τ ε ς δ ι ε σ τ ρ α μ ε ν α του α π ο σ π α ν τους μαθητας ο π ι σ ω α υ τ ω ν .

   Διαγραφή
  2. Ο Ματθαίος έγραψε το ίδιο : προσέχετε από των ψ ε υ δ ο π ρ ο φ η τ ω ν οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδυμασι π ρ ο β α τ ω ν , ε σ ω θ ε ν δε εισί λ υ κ ο ι α ρ π α γ ε ς .Από των καρπών αυτών ε π ι γ ν ω σ ε σ θ ε α υ τ ο υ ς .

   Διαγραφή
  3. Ξανά στις πράξεις των Αποστόλων .Όπως είναι γνωστό , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά αντικαθιστά το Κύριος με το Ιεχωβά , με το σκεπτικό ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά .Αν όμως η οργάνωση ήτο σταθερή σε ότι διδάσκει , η σωστή διατύπωση του εικοστού χωριού , εικοστού όγδοου στίχου , είναι η εξής : …. ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Ιεχωβά και Θεού ην περιεποιησατο δια του ι δ ι ο υ αίματος . Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ; Ιδού τινι τροπω διατυπώνεται στη μνκ : …. ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Θεού ην περιεποιησατο δια του αίματος του ι δ ι ο υ υιού . Τ ι παρατηρούμε ; Ότι η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ε ι σ α γ ε ι και α λ λ ο πρόσωπο . Υπ’ όψη ότι τέτοια διατύπωση μπορούσε να είναι σωστή ΑΝ την επέλεγε ο ι δ ι ο ς ο Απόστολος των εθνών , σε κ α μ ι α περίπτωση όμως ν’ α λ λ α ξ ε ι τη διατύπωση η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , διότι αυτό σημαίνει ότι ο Απόστολος των εθνών δ ε τα διατυπώνει σωστά και σπεύδει προς δ ι ο ρ θ ω σ η η οργάνωση των μαρτύρων του. Ιεχωβά .

   Διαγραφή
  4. Απόστολος των εθνών , επιστολή προς Ρωμαίους , ένατο χωριο , πέμπτο στίχο : …. ο Χριστός το κατά σάρκα , ( π ρ ο σ ο χ η στο κόμμα ) ο ΩΝ επί π α ν τ ω ν Θεός ευλογητος εις τους α ι ω ν α ς . Ιδού τινι τροπω διατυπώνεται στη μνκ : …. ο Χριστός το κατά σάρκα : ( π ρ ο σ ο χ η στην α ν ω κ α τ ω τ ε λ ε ι α ) ο ΩΝ επι π α ν τ ω ν Θεός ας είναι ( π ρ ο σ ο χ η π ρ ο σ θ ε τ ε ς λέξεις ) ευλογητος εις τους α ι ω ν α ς . Τ ι παρατηρούμε ; Το κόμμα α ν τ ι κ α θ ι σ τ α τ α ι από α ν ω κ α τ ω τ ε λ ε ι α . Όπως διατυπώνεται στη μνκ , δ ε ν ει ναι αντιληπτό από τους προσηλυτους στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι ο Χριστός είναι ο επί π α ν τ ω ν Θεός .Ο Απόστολος των εθνών δ ε τα ‘ γράψε σωστά και σπεύδει προς διόρθωση των γραπτών του η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά .

   Διαγραφή
  5. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή , εδάφιο 2 , στίχο 8 – 9 : ει γαρ εγνωσαν , ουκ αν τον Κύριον της δόξης εσταυρωσαν.Ως γνωστόν , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , αντικαθιστά το Κύριος με το Ιεχωβά , με το σκεπτικό ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά.Σωστοτερη διατύπωση , με το σκεπτικό τους : ει γαρ εγνωσαν , ουκ αν τον Ιεχωβά της δόξης εσταυρωσαν.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

   Διαγραφή

  6. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή , εδάφιο 12 , στίχο 3 – 4 : Ουδείς εν Πνεύματι Θεού λαλων λέγει ανάθεμα Ιησούν , και ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω.Σωστη διατύπωση , με το σκεπτικό της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά : Ουδείς εν Πνεύματι Θεού λαλων λέγει αναθεμα Ιησούν , και ουδείς δύναται ειπείν Ιεχωβα Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

   Διαγραφή
  7. Δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή , εδάφιο έκτο , στίχο 14 – 16 : τ ι ς ( θεός τ ι ς ήτο ο Λόγος ) γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία ; τ ι ς ( θεός τ ι ς ήτο ο Λόγος ) δε κοινωνία φωτι προς σκότος ; τ ι ς ( θεος τ ι ς ήτο ο Λόγος ) δε συμφωνησις Χριστού προς Βελιαλ ; τ ι ς ( θεος τ ι ς ήτο ο Λόγος ) μερις πιστω μετά απιστου ;

   Διαγραφή
 12. Δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή , ενδέκατο εδάφιο , στίχο 12 – 15 : οι γαρ τοιουτοι ( ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς , Θεός τ ι ς ητο ο Λόγος ) ψ ε υ δ α π ο σ τ ο λ ο ι , εργαται δ ο λ ι ο ι , μετασχηματίζονται εις αποστόλους Χριστού , και ο υ θαυμαστόν.Αυτος ( Α υ τ ο ς εφανερωθη εν σαρκί , αντί : Θεός εφανερωθη ε ν σ α ρ κ ι ) γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις ( ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς ) αγγελον φωτος , ο υ μέγα ουν ει και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης , ων το τέλος έσται κατά τα έργα ( θ ε ο ε ι δ η ς , Θεός τ ι ς ) αυτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ολοκληρώνεται ως εξης : Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων υμών . ( Το Ευαγγέλιον του Ματθαίου ολοκληρώνεται ως εξής : …. βαπτιζοντες αυτούς εις το ο ν ο μ α του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ..) Όπως είναι γνωστό , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά α ν τ ι κ α θ ι σ τ α το Κύριος με το Ιεχωβά , με το σκεπτικό ότι Ιεχωβά είναι το ο ν ο μ α ( σ ‘ ε ν ι κ ο αριθμό , όπως το είδαμε και πιο πάνω ) του Θεού . Σωστή διατύπωση , όπως ισχυρίζεται η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , είναι : Η χάρις του Ιεχωβά Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων υμών . Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απόστολος των εθνών , επιστολή προς Κολοσσαείς , δεύτερο εδάφιο , στίχο 8 – 10 : Βλέπετε μ η τ ι ς ( Θεός τ ι ς ήτο ο Λόγος ) υμάς ( Βλέπετε μ η τ ι ς υμάς π λ α ν η σ η : όπως έγραψε ο Ματθαίος ) έσται ο συλαγωγων δια της φιλοσοφίας και της κενής α π α τ η ς , κατά τη παράδοση των ανθρώπων ( Ουαί υμίν …. ότι κλείετε τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων : όπως έγραψε ο Ματθαίος ) , …. και ο υ κατά Χριστόν , ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της Θ ε ο τ η τ ο ς σωματικως. Ακριβώς μ’αυτο το τρόπο διατυπώνεται και από την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ,αλλά με π ρ ο σ θ ε σ η τ ρ ι ω ν λέξεων : …. ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικως ( οι θείες ιδιότητες ). Τ ι παρατηρούμε ; Η Θ ε ο τ η τ α του Χριστού υ π ο β ι β α σ τ η κ ε σ ε θείες ιδιότητες.

   Διαγραφή
 14. Δεύτερη προς Θεσσαλονικείς επιστολή , δεύτερο εδάφιο , στίχο 2 : …. ως ότι ενεστηκεν η ημέρα του Χριστού.( Το 1914 , α ο ρ α τ ω ς , όπως διαδίδει η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ) μ η τ ι ς ( Θεός τ ι ς ητο ο Λόγος ) υμάς ε ξ α π α τ η σ η κατά μηδένα τρόπο ( κενή α π α τ η οπως είδαμε πιο πάνω ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Η ανάρτηση των χωριων αυτών γίνεται για να α ν α ν η ψ ο υ ν από το λ η θ α ρ γ ο στον οποίον βρίσκονται οι προσήλυτοι στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά.Ο Απόστολος των εθνών έγραψε στη πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή : εις γαρ Θεός, και εις μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο δους εαυτόν αντιλυτρον….Το χωριο αυτό επικαλείται συχνά η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ως απόδειξη ότι ο Ιησούς δ ε ν είναι Θεός αλλά είναι μόνο άνθρωπος.Το βιβλίο με τίτλο Ιησούς ,ο μεγαλύτερος ανθρωπος που πέρασε από τη γη ,έκδοση των μαρτύρων του Ιεχωβά ,σ’ αυτό ακριβώς αποσκοπεί, να πειστούν οι προσήλυτοι ότι πρόκειται περί ανθρώπου και ότι ο μόνος Θεός είναι ο πατηρ,τουτέστιν ο Ιεχωβά.Ο Απόστολος των εθνών έγραψε στη συνεχεια : …. του σ ω τ η ρ ο ς ημών Θεού ( Στην επιστολή προς Τίτο , σ ω τ η ρ είναι ο Θεός , σ ω τ η ρ είναι και ο Χριστός ) ος θέλει π α ν τ α ς ανθρώπους σ ω θ η ν α ι και εις ε π ι γ ν ω σ ι ν α λ η θ ε ι α ς ελθειν. ( Συναντάμε ξανά το : ε π ι γ ν ω σ ι ν α λ η θ ε ι α ς , στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή και στην προς Εβρ. επιστολή ) Ιδού στη συνέχεια χωριο το οποίο ι σ ω ς α γ ν ο ο υ ν οι προσήλυτοι στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , από την ίδια , τη πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον , γ’ χωριο , δέκατο έκτο στίχο : Ομολογουμένως μ ε γ α εστί το της ευσεβειας μυστηριον . Θεός εφανερωθη ( πρώτη επιστολή Ιωάννου ,πρώτο χωριο : η ζ ω η εφανερωθη ημίν..) εν σ α ρ κ ι , ( Ευαγγέλιον Ιωάννου , πρώτο χωριο , πρώτο στίχο : …. ο Λόγος η ν προς τον Θεόν και Θεός η ν ο Λόγος . Ίδιο χωριο , δέκατο τέταρτο στίχο : ο Λόγος εγένετο σ α ρ ξ και εσκηνωσεν ( και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνωσει επ ‘ αυτούς : Αποκάλυψις Ιωάννου ) εν ημίν και εθεασαμεθα την δόξαν αυτου , δόξαν ως μ ο ν ο γ ε ν ο υ ς παρά πατρος , πλήρης χάριτος και α λ η θ ε ι α ς. Αποκάλυψις Ιωάννου : Άγιος , Άγιος , Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ , ο ΩΝ και ο η ν και ο ερχόμενος ) εδικαιωθη εν Πνεύματι , ωφθη αγγέλοις , εκηρυχθη εν εθνεσιν , ε π ι σ τ ε υ θ η ( το συναντάμε ξανά στη συνέχεια ) εν κόσμω , ανελήφθη εν δοξη . Από την ίδια την επιστολή , τέταρτο ( α μ ε σ ω ς μ ε τ α ) χωριο , 1 – 2 στίχο : Το δε Πνεύμα ρ η τ ω ς λέγει ότι εν υστεροις καιροις α π ο σ τ η σ ο ν τ α ι τινες της πίστεως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. , προσεχοντες πνευμασι π λ α ν ο ι ς και διδασκαλιαις δ α ι μ ο ν ι ω ν , …. Ιδου π λ α ν ε ς και διδασκαλίες δ α ι μ ο ν ι ω ν : Ο Λόγος ήτο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς , θεος τ ι ς ήτο ο Λόγος . Ισχυρίζεται επίσης η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι η προσφώνηση : ο Κύριος μου και ο Θεός μου απευθυνόταν όχι στον Ιησού αλλά στον Ιεχωβά ( περιοδικό με τίτλο : Είναι ο Ιησούς ο παντοδύναμος Θεός ; ). Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά κηρύττει ε τ ε ρ ο ν Ευαγγέλιον , ακριβώς όπως έγραψε στην επιστολή προς Γαλατας , πρώτο χωριο , ο Απόστολος των εθνών. Ιδου τινι τροπω διατυπώνεται το χωριο γ ‘, δέκατο εκτο στίχο , στη μνκ : Ομολογουμένως μέγα εστί το της ευσεβειας μυστηριον . Α υ τ ο ς ( π ρ ο σ ο χ η : Α υ τ ο ς ) εφανερωθη …. ( α ν τ ι να γράψουν : Θεός εφανερωθη …. Όπως προκύπτει , ο Απόστολος των εθνών δ ε τα ‘ γράψε σωστά και σπεύδει προς διόρθωση των γραπτών του η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ιωάννης έγραψε : …. Θεός ην ο Λόγος , ο Λόγος εγένετο σ α ρ ξ , ..Ο Απόστολος των εθνών έγραψε : Θεός εφανερωθη εν σ α ρ κ ι , ..Όμως η οργανωση των μαρτύρων του Ιεχωβά α ρ ν ε ι τ α ι και α π ο ρ ρ ι π τ ε ι τις μ ε γ α λ ε ι ω δ ε ι ς α λ η θ ε ι ε ς α υ τ ο π τ ω ν και α υ τ η κ ο ω ν μαρτύρων.

   Διαγραφή
  2. Τ ι. προκύπτει από το : …. Θεός η ν ο Λόγος , ο Λόγος εγένετο σ α ρ ξ , αν σ υ ν δ υ α σ τ ε ι με το : Θεός εφανερωθη ( Τ ι προκύπτει από το : Θεός εφανερωθη εν σ α ρ κ ι , αν σ υ ν δ υ α σ τ ε ι με το πρώτο χωριο , δεύτερο στίχο , από τη πρώτη επιστολή Ιωάννου : και η ζ ω η εφανερωθη , και εωρακαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγελομεν υμίν την ζ ω η ν την α ι ω ν ι α ν ήτις η ν προς τον πατέρα και εφανερωθη ημιν. ; Τ ι προκύπτει από το : Θεός η ν ο Λόγος και το : απαγγελομεν υμίν την ζ ω η ν την α ι ω ν ι α ν ήτις η ν προς τον πατέρα και εφανερωθη ημιν , αν σ υ ν δ υ α σ τ ο υ ν με το : Άγιος , Άγιος , Άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκρατωρ , ο ΩΝ και ο η ν και ο ερχόμενος.; ) εν σ α ρ κ ι ( πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή , γ’ χωριο , δέκατο έκτο στίχο ) ; Τ ι προκύπτει από το : …. Θεός η ν ο Λόγος , ο Λόγος εγενετο σ α ρ ξ και το : Θεός εφανερωθη εν σ α ρ κ ι , με το δεύτερο χωριο , όγδοο ως δέκατο στιχο από την επιστολή προς Κολοσσαείς : ότι εν αυτώ ( τω Χριστώ ) κατοικεί παν το πλήρωμα της Θ ε ο τ η τ ο ς σωματικως.;

   Διαγραφή
 17. Ιδού τ ι προκύπτει : Ο Ιησούς Χριστός είναι σ α ρ κ ω θ ε ι ς Θεός .Σ’ αυτό επανέρχομαι στη συνέχεια , για να συνεχιστεί η ροη των χωριων όπως απαντώνται στη Βίβλο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απόστολος των εθνών , πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή , γ ‘ χωριο , 16 στίχο : Ομολογουμένως μ ε γ α εστί το της ευσεβειας μυστηριον . Θεός εφανερωθη εν σ α ρ κ ι , εδικαιωθη εν Πνεύματι , …. Τέταρτο χωριο , 1 – 2 στίχο :Το δε Πνεύμα ρ η τ ω ς λέγει ότι εν υστεροις καιροις α π ο σ τ η σ ο ν τ α ι τινες της πίστεως προσεχοντες πνευμασι π λ α ν ο ι ς και διδασκαλιαις δ α ι μ ο ν ι ω ν , ….Ιδού π λ α ν ες και διδασκαλιαις δ α ι μ ο ν ι ω ν στη μνκ : Ομολογουμένως μεγα ( Δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή , ενδέκατο χωριο , 12 – 15 στίχο : οι γαρ τοιουτοι ψ ε υ δ α π ο σ τ ο λ ο ι , εργαται δ ο λ ι ο ι , μετασχηματίζονται εις Αποστόλους Χριστού , και ο υ θαυμαστόν . Α υ τ ο ς γαρ ο Σ α τ α ν α ς μετασχηματίζεται εις αγγελον φωτος , ο υ μέγα ουν οι και οι διάκονοι α υ τ ο υ μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης ων το τέλος έσται κατά τα έργα αυτών .) εστί το της ευσεβειας μυστηριον . Α υ τ ο ς εφανερωθη εν σαρκί , …. ( Α ν τ ι να γράψουν Θεός , έγραψαν Α υ τ ο ς ) Ιδού τι εγραψε στη πρώτη επιστολή , γ ‘ χωριο , 8 – 9 στίχο ο Ιωάννης : εις ( ο Λόγος ητο εις ισχυρός θ ε ο ε ι δ η ς : εικοστή πεμπτη σελίδα βιβλίου με τίτλο : η αλήθεια που οδηγεί στην αιώνια ζωή , έκδοση των μαρτύρων του Ιεχωβά ) τούτο γαρ εφανερωθη ο υιός του Θεού , ίνα λύση τα έργα του διαβόλου . Το : θ ε ο ε ι δ η ς α ν τ ι : Θεός , και : Α υ τ ο ς α ν τ ι : Θεός , ειναι έργα του διαβόλου για να λησμονηθεί , για να ξεχαστεί η Θ ε ο τ η τ α του Κυρίου ( του Ιεχωβά , όπως ισχυρίζεται η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ) Ιησού Χριστού .

   Διαγραφή