Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

H ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ


Tου Ιωάννη Παντίου
                                          Απο το βιβλιο του π.Αντωνίου Αλεβιζόπουλου.
                                                    Μια δικτατορία στο Μπρούκλιν.


Η εταιρεία τάσεται υπἐρ της θανατικής ποινής.

Γιά να κατοχυρώσει την θέση της, αναφέρεται στο Ισραηλ, λέγοντας πώς εκεί « δέν υπήρχε η δυνατότης να ελευθερωθούν οι δολοφόνοι, γιά να σκοτώνουν κι άλλα αθώα θύματα». «Ναί οι αμετανόητοι εγκληματίαι εξαλείφονταν, θανατώνονταν... Έτσι δέν υπήρχαν καταδίκες φυλακίσεως στο αρχαίο Ισραήλ. Οι δαπανηρές φυλακές και οι τεράστιοι φόροι που χρειάζονταν να τις συντηρήσουν ήσαν άγνωστα». (Ξηπ. 8/6/1972, σελ. 16-17). «Είναι δικαία η εσχάτη τών ποινών;», ρωτάει η εταιρεία και επιτίθεται εναντίον εκείνων που νομίζουν πώς η κοινωνία θα προοδεύσει, αν καταργηθεί η θανατική ποινή. (Ξηπ. 22/3/1976, σελ. 27 βλ. και Ξηπ. 22/12/1977, σελ. 8). 

Αν η εταιρεία πάρει την εξουσία, θα εφαρμόσει σ΄ αυτό το θέμα πολιτική « ρεαλιστική », γιατί  « οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αντιμετωπίζουν τα πράγματα ρεαλιστικά. Γνωρίζουν ότι το σύστημα ώς σύνολο δέν είναι δυνατόν να ''αναμορφωθή. Έτσι δέν τίθεται ζήτημα αναμορφώσεως εκείνων που αδικοπραγούν. Οι ανώτεροι κανόνες του Θεού θα επιβληθούν απο μιά στοργική αλλά σταθερή και αδιάφθορη κυβέρνηση... Σ΄ αυτή τη νέα τάξη κάθε κάτοικος θα διδαχθή τους υπέρτατους νόμους του Θεού». (Ξηπ. 8/6/1972, σελ. 17).
Αυτή η «αδιάφθορη κυβέρνηση» έχειήδ ιδρυθεί, μάς λέγει η εταιρεία, είναι «μιά πργματική τοιαύτη και όχι απλώς μία πνευματική βσιλεία μέσα στίς καρδιές των ανθρώπων». Έχει σκοπό «όχι να εξυγιάνη τον παλαιό κόσμο, αλλά να τον κατστρέψη». (Ξπ. 22/9/1958, σελ. 5). Γι' αυτό κι όταν αναλ΄βει την εξουσία, θα καταργήσει τίς φυλακές : 

 «Θα υπάρχουν καθόλου φυλακές σ΄ εκείνη τη νέα τάξη; Οχι. Μάλλον θα μπορούμε ν΄αναμένωμε, ότι οποιαδήποτε παράβασις θ΄αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως στο αρχαίο Ισραήλ, χωρίς τη χρήσι φυλακών». (Ξηπ. 8/6/1972, σελ. 17).

Κλείνοντες το κεφάλαιο αυτό παρατηρούμε πώς η εταιρεία «Σκοπιά» δεν υποστηρίζει πώς αποτελεί για τους οπαδούς της απλώς την ανωτάτη πνευματική αυθεντία, αλλά διακηρύσσει πώς εκπροσωπεί σ' όλη τη γή τη «θεοκρατία» και τη «μόνη νόμιμη κυβέρνηση»,  στήν οποία όλα τα έθνη ώφειλαν να παραδώσουν την εξουσία. Όμως δεν το έκαναν και οργανώνουν τα στρατεύματά τους εναντίον της «βασιλείας». Ο μέγας αρχιστράτηγος, αόρατος στούς ανθρώπους, είναι ο Σατανάς.

Όποιος δεν ενταχθεί στη «θεοκατία» υπηρετεί τον Διάβολοκαι θα «σφαγεί» στον Αρμαγεδώνα,γιατί λογίζεται «αδιόρθωτος κακός». Έτσι θα «ανοίξει ο δρόμος» για την παγκόσμια επικράτηση της «κυβερνήσεως του Ιεχωβά», η οποία θα φέρει την «παγκόσμια ειρήνη», την οποία κανένας δεν θα μπορεί να διαταράξει, γιατί κάθε παρετροπή θα τιμωρείται με θανατική ποινή, πράγα που θα καταργήσει εντελώς τίς φυλακες. Κάθε προσπάθεια να επιλυθούν οι διαφορές μεταξύ των εθνών ειρηνικα η να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβιώσεως του ανθρώπου στη γή, χωρίς υποταγή στη «θεοκρατία», λογίζεται πνευματική πορνεία και μοιχεία. Τα φιλειρηνικά κινήματα, οι δημοκρατικοί θεσμοί, οι διεθνείς οργανισμοί, αποτελούν «βδελύγματα».

Θα μπορούσε η εταιρεία, σε δεδομένη στιγμή, να επιβάλει δια της βίας την εξουσία της στα «ανυπάκουα έθνη»; Σ' αυτή την περίπτωση θα επρόκειτο για  «θεοκρατικό πόλεμο» και η συμμετοχή του κάθε οπαδού της θα θεωρούνταν προνόμιο. Όμως πότε αυτό μπορεί βα γίνει, θα το αποφασίσειο «Ιεχωβά» και θα το ανακοινώσει μέσω του «αγωγού» του.

Ταυτόχρονα μ' αυτή τη διδαχή η εταιρεία δεδάσκει και το ακριβώς αντίθετο και θέτει σε κίνδυνο την ψυχική ισορροπία των οπαδών της : Ότι η «διευθέτηση των εθνών για τίς κοσμικες εξουσίες είναι να συνεχίσουν να υπάχουν ωσότου να αναλάβει τα πράγματα η βασιλεία του και ότι συνεπώς μέχρι τότε, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά» πρέπει να υποτάσσονται σ' αυτές και να προσεύχονται για τους κοσμικούς άρχοντες!