Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ;Του Ιωάννη ΠαντίουΟι Απόστολοι όταν έγραψαν την Καινή διαθήκη εις την Ελληνική γλώσσα, ουδεμία φορά έχουν χρησιμοποιήσει την λέξη Θεός με την εβραϊκή λέξη Γιαχβέ η Ιεχωβά. Οι Απόστολοι όπως και οι (Ο')   χρησιμοποίησαν την Ελληνική λέξη "ΚΥΡΙΟΣ" η οποία λέξη σημαίνει "ο έχων κύρος", "ο έγκυρος", "ο γνήσιος", "ο πραγματικός", "ο αληθινός", ότι σημαίνει δηλαδή η εβραϊκή λέξη Γιαχβέ. Το όνομα του Θεού έχει σημασία ως έννοια και ΟΧΙ ώς λέξη. 
Γι αυτό τον λόγο  οι Ο' και οι Απόστολοι στην ελληνική γλώσσα το μεταφράζουν "ο Ων" και "ο Κύριος" ώστε να είναι  κατανοητή η έννοια. Οι Αγαπητοι Μάρτυρες του Ιεχωβά, αρνούνται και μισούν την Θεότητα του Χριστού. Απο Δημιουργό τον κάνουν δημιούργημα, και από Ποιητή, ποίημα, αλλοιώνοντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ακόμη και την λέξη "Κυριος" στα κείμενα τούς την έχουν μέσα σε εισαγωγικά αποδυναμώνοντας την λέξη αυτήν. Με ποια έννοια  λοιπόν αποδίδουν αυτή την λέξη; Ας δούμε τι λέει η ίδια η Σκοπιά:
 "Ο Ιησούς προσφωνείται ως «Κύριος» στα τέσσερα Ευαγγέλια, πιο συχνά στα Ευαγγέλια του Λουκά και του Ιωάννη. Τον πρώτο αιώνα Κ.Χ., αυτός ήταν ένας τίτλος σεβασμού και ευγένειας. (Ιωάννης 12:21· 20:15, Διάστιχη Μετάφραση της Βασιλείας [Kingdom Interlinear]) Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο όρος «Δάσκαλος», ή Ραββουνί, χρησιμοποιείται συχνότερα όταν προσφωνείται ο Ιησούς. (Παράβαλε Μάρκος 10:51 με Λουκάς 18:41). Ακόμη και η ερώτηση του Σαύλου στο δρόμο για τη Δαμασκό, «Ποιος είσαι, Κύριε;», είχε αυτή την ίδια γενική έννοια του ευγενικού ερωτήματος. (Πράξεις 9:5) Καθώς, όμως, οι ακόλουθοι του Ιησού έφτασαν στο σημείο να γνωρίσουν τον Κύριό τους, είναι φανερό ότι η από μέρους τους χρήση του τίτλου «Κύριος» εξέφραζε πολύ περισσότερα από απλό σεβασμό.". (Σκοπ. 1-06-94, σελ. 28-31).
Όπως παρατηρούμε για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά η λέξη "Κύριος" είναι ένας απλός τίτλος σεβασμού, όπως λέμε π.χ ο κ.Γιώργος, ο κ.Γιάννης, ο κ.Δημήτρης. Μόνο που οι αγαπητοί Μάρτυρες του Ιεχωβά, ξέχασαν να μας πουν, πώς είναι δυνατόν η λέξη "Κύριος" να είναι τίτλος σεβασμού όταν η Γραφή για τον Υιό λέγει: "Τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ· οὗτός ἐστι πάντων Κύριος". (Πραξ. 10:36). Δηλαδή συμφωνα, άλλωστε, και με τον λόγον, τον οποίον έστειλε ο Θεός στους Ισραηλίτας, αναγγέλων το χαρμόσυνον μήνυμα της ειρήνης δια του Ιησού Χριστού. Αυτός δε είναι και ΚΥΡΙΟΣ ΟΛΩΝ. "Οὐ γὰρ ἔστι διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος· ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν". (Ρωμ.10:12) .Ρωτάμε τους αγαπητούς Μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι τίτλος σεβασμού η φράση "Κύριος πάντων";
"Ο ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ
  "Καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς, ὥσπερ εἰσὶ θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί,ἀλλ᾿ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ". (Α' Κορ. 8:5-6). Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι για τους άλλους υπάρχουν πολλοί κύριοι, για εμάς όμως τους πιστούς υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο εις και μοναδικός Κύριος, διότι είναι ολόκληρος η θεία ουσία. Όπως δε ο Πατήρ είναι ο "εις Θεός", αλλά βεβαίως είναι και ο "εις Κύριος", έτσι και ο Υιός είναι ο "είς Κύριος", αλλά βεβαίως είναι και ο "εις Θεός". Έκαστον Θείον πρόσωπον ως η όλη θεία ουσία, ως ο όλος Θεός, είναι ο μοναδικός Θεός και Κύριος.
Η Σκοπιά στο ίδιο της το κείμενο που έχουμε αναφέρει πιο πάνω, έρχεται σε μεγάλη αντίφαση. Γράφει επί λέξη: Στις Εβραϊκές Γραφές, η έκφραση «Κύριος των κυρίων» εφαρμόζεται MONO στον ΙΕΧΩΒΑ. (Δευτερονόμιον 10:17· Ψαλμός 136:2, 3). (Τα κεφαλαία δικά μας). Η Σκοπιά λοιπόν ισχυρίζεται ότι "Κύριος των κυρίων" εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στον ΙΕΧΩΒΑ. Η φράση "Κύριος των κυρίων " αγαπητοί αδελφοί δεν εφαρμόζεται μόνο στο πρόσωπο του Ιεχωβά, δηλαδή στον Πατέρα, αλλά και στον Υιό:
 "οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί". (Αποκ. 17:14).
"Καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων". (Αποκ. 19:16).
Η Σκοπιά γνωρίζει ότι η φράση "Κύριος των κυρίων" εφαρμόζεται και στο πρόσωπο του Χριστού.  Γι αυτό και στο ίδιο της το κείμενο όπως είπαμε έρχεται σε αντίφαση γράφοντας μερικούς στίχους πιο κάτω:
"Μολονότι ο Ιησούς είναι τώρα ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ, ποτέ δεν αποκαλείται Θεός θεών". Από την μια η Σκοπιά γράφει ότι "Κύριος των κυρίων" εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στον ΙΕΧΩΒΑ, και από την άλλη μας λέει ότι "Κύριος των κυρίων" ονομάζεται και ο Υιός. Ρωτάμε λοιπόν τούς αγαπητούς Μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι δυνατόν κάποιος να είναι "Κύριος των κυρίων" με τίτλο σεβασμού και ευγένειας; Και από ποτέ ένα κτίσμα έχει τους ίδιους τίτλους και ονόματα με τον Κτίστη; Θα επικαλεστούμε άλλα  δύο χωρία της Γραφής, που επιβεβαιώνουν ότι η λέξη "Κύριος" ως προς το πρόσωπό του Χριστού, ΔΕΝ είναι τίτλος σεβασμού και ευγένειας:

"Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με;". (Λουκ. 1:41-43). Δηλαδη και αμέσως μόλις ήκουσεν η Ελισάβετ τον χαιρετισμόν της Μαρίας, συνέβη τούτο το Θαυμαστόν· εσκίρτησε το βρέφος εις την κοιλίαν της. Και εγέμισε από Πνεύμα Αγιον η Ελισάβετ. εφώναξε με μεγάλην φωνήν και είπε· “συ είσαι από τον Θεόν η ασυγκρίτως περισσότερον ευλογημένη μεταξύ όλων των γυναικών και ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλίας σου. Και πως μου έγινε η μεγάλη αυτή τιμή να έλθη εις επίσκεψίν μου η μητέρα του Κυρίου μου;".

Η περιγραφή αυτή μπορεί να αναφέρετε στην Καινή Διαθήκη, αλλά βρισκόμαστε ακόμη στην Παλαιά,  διότι Καινή διαθήκη έχουμε μετά την ανάσταση του Κυρίου. Ρωτάμε λοιπόν τούς αγαπητούς Μάρτυρες του Ιεχωβά για άλλη μια φορά, μια Εβραία, όταν λέγει Αδωνάι, δηλαδή Κύριέ μου, σε ποιον αναφέρεται; Επίσης, στον ψαλμό 110:1 διαβάζουμε: "Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου". (κατά τους Ο'). "Ο Ιεχωβά είπε στον Κύριό μου κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο για τα πόδια σου".(Μ.Ν.Κ). Ποιος είναι ο Αδωνάι, δηλαδή ο Κύριος του Δαυίδ Αγαπητοί Μάρτυρες του Ιεχωβά, ο Πατήρ δηλαδή ο Ιεχωβά, ή ο Υιός;