Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Δημοσιευμένες Αντιαιρετικές Μελέτες Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 1. Περί Αγγέλων και Γιγάντων. Συμβολή εις την ερμηνείαν τής μυστηριώδους ενότητος Γεν. στ΄ 1-4. (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΛΕΤΗ)

  Αυτή είναι η πρώτη μας μελέτη (1999) δια τής οποίας επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά έναν από τούς δυνατότερους γρίφους τής Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος περιγράφεται εις τα χωρία Γεν. στ΄ 1-4. Πρόκειται πράγματι για μία μυστηριώδη ενότητα την οποίαν, με την χάρη τού Θεού, εξηγήσαμε πρωτοτύπως, στηριζόμενοι σε ερμηνευτικές βάσεις που για πρώτη φορά αναπτύσσονται όσον αφορά το βιβλίον τής Γενέσεως. Το εάν επιτύχαμε ή όχι εις αυτήν μας την προσπάθεια, εναπόκειται να το κρίνουν οι αναγνώστες. Έχουμε όμως την συνείδηση, ότι με την παρούσα μελέτη προσφέρουμε σοβαράν και πρωτότυπον ερμηνεία επί τής μυστηριώδους όσο κι αινιγματικής ενότητος Γεν. στ΄ 1-4.

 2. Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. Το μέγα ψεύδος τής Σκοπιάς ως προς το έτος καταστροφής τής Ιερουσαλήμ, τής ενάρξεως «τών καιρών τών εθνών» το 607 π.Χ. και τής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού το 1914. Αναίρεσις τών Αγιογραφικών και ιστορικών «ντοκουμέντων» τών άρθρων τής Σκοπιάς 01.10 και 01.11.2011..

  Βασική διδασκαλία τού δογματικού οικοδομήματος τής Εταιρίας Σκοπιά είναι ο χρονικός υπολογισμός τών ‘καιρών τών εθνών’ (Λουκ. 21:24), που θεωρεί ότι είναι μια περίοδος 2.520 ετών τα οποία αρχίζουν από το 607 π.Χ. και λήγουν το 1914 μ.Χ. Το κεντρικό της άγγελμα βασίζεται εις αυτόν ακριβώς τον υπολογισμό. Προβάλλει τον ισχυρισμό, ότι η Βασιλεία τού Θεού ιδρύθηκε εις τον ουρανό το 1914 και ότι η παρουσία τού Χριστού άρχισε εκείνο το έτος. Η παρούσα λοιπόν είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ μελέτη, από Έλληνα πλέον ερευνητή, η οποία αναιρεί εκ βάθρων το βασικότερο δόγμα τής Οργανώσεως, αυτό περί της ΔΗΘΕΝ Β΄ Παρουσίας τού Χριστού το 1914, καθώς και ΟΛΑ τα επιχειρήματα τής Σκοπιάς, ιστορικά, αστρονομικά, αρχαιολογικά, με τα οποία προσπαθεί ΑΠΕΛΠΙΔΑ να το στηρίξει.

  Συστήνουμε εις τους ακολούθους τής Οργανώσεως, που θα κάνουν τον κόπο να διαβάσουν την παρούσα μελέτη, να δώσουν ιδιαιτέρα προσοχή εις το κεφάλαιο με τον τίτλο «Η ‘απάτη’ τού Πτολεμαίου ή η εμφανέστατη απάτη τής Σκοπιάς; Μια καλοστημένη παγίδα τής Σκοπιάς. Πως η συμφραζομενική μελέτη των εντύπων τής Οργανώσεως αποκαλύπτει την ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ, ως προς το μήκος τής Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου, και άρα ως προς το έτος καταστροφής τής Ιερουσαλήμ», διότι ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ τον συλλογισμό εάν καταλάβουν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, θα αποκαλυφθεί ενώπιον τών οφθαλμών τους και η καλοστημένη ΑΠΑΤΗ τής Οργανώσεως περί τής ΔΗΘΕΝ καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 607 π.Χ. και τής ΔΗΘΕΝ Β΄ Παρουσίας τού Χριστού το 1914 μ.Χ.!!!

 3. Η πλάνη τής Σκοπιάς εις τα άζυμα τού Αναμνηστικού Δείπνου τού Κυρίου (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΛΕΤΗ)

  Η μελέτη που απέδειξε την ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ εορτή τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά ως καθαρά αντιγραφική!
  Εις την μελέτη μας αυτή διεξήχθη επί έναν μήνα διάλογος με δύο (2) αντιφρονούντες τα ψευδώνυμα τών οποίων είναι 'Δήκτης' και 'Αντίχειρας' εκ τών οποίων ο δεύτερος είναι Μάρτυρας τού Ιεχωβά! Μετά από εξήμισι μήνες οι Μάρτυρες του Ιεχωβά απήντησαν εις τη συγκεκριμένη μελέτη με δική τους έρευνα που εδημοσιεύθη εδώ. Επιφυλασσόμεθα για δική μας απάντηση.

  Η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύθηκε επίσης κι εδώ: [ΟΟΔΕ] [Scribd]
  και εδώ η Αγγλική της μετάφραση από μεταφραστικό πρόγραμμα.

 4. Κοινώνησε ο Χριστός τον Ιούδα; Προγνώριζε το ηθικό ποιον του; Τί κρύβεται πίσω από την άρνηση τής Σκοπιάς; (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΛΕΤΗ)

  Γιατί, ενώ το Ευαγγέλιο μαρτυρεί ξεκάθαρα ότι ο Ιούδας μετέσχε τών Εμβλημάτων τής Αναμνήσεως, η Εταιρία Σκοπιά το αρνείται πεισματικά; Τί κρύβεται πίσω από αυτήν την άρνηση;

 5. Είναι ‘ο Υιός τού Θεού’ Θεός Αληθινός; Ποία η έννοια τής ονομασίας ‘Ο Υιός τού Θεού’; (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΛΕΤΗ) [Scribd]

  Ο Χριστός ως
  'Ο Υιός τού Θεού' είναι απλά και μόνον άνθρωπος ή ταυτοχρόνως και Θεός Αληθινός; Ποιά είναι η πραγματική σημασία τής έννοιας 'Ο Υιός τού Θεού';

 6. Η προσκύνηση τού αγγέλου από τον Απόστολο Ιωάννη

  Λεπτομερής ανάλυση και ερμηνεία τού δυσνόητου χωρίου «Και έπεσα έμπροσθεν τών ποδών αυτού προσκυνήσαι αυτώ. Και λέγει μοι· Όρα μη! Σύνδουλός σού ειμί και τών αδελφών σου τών εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού. Τω Θεώ προσκύνησον. Η γαρ μαρτυρία τού Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας» (Αποκ.ΙΘ:10).
  Χωρίο που δικαιώνει την Ορθοδοξία, εν σχέσει προς τούς ετεροδόξους, ως προς την τιμητική προσκύνηση αγίων προσώπων, και αναδεικνύει περιτράνως την Θεότητα τού Χριστού την οποίαν αρνούνται πεισματικά οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά.

 7. Απαγορεύει ο Μέγας Αθανάσιος την τιμητική προσκύνηση κτισμάτων;

  Ερμηνεία τού δυσκόλου, γριφώδους κι αινιγματικού λόγου Κατά Αρειανών τού Μεγ.Αθανασίου:
  «Ει γαρ ως υπερέχων τη δόξη προσεκυνείτο, έδει και έκαστον τών υποβεβηκότων τον υπερέχοντα προσκυνείν. Αλλ' ουκ έστιν ούτω· κτίσμα γαρ κτίσματι ου προσκυνεί, αλλά δούλος δεσπότην, και κτίσμα Θεόν».

 8. Ποία είναι η ορθή έννοια τού "πορευθέντες μαθητεύσατε... βαπτίζοντες...διδάσκοντες"; (Ματθ. κη:19-20)

  Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει, ότι όχι μόνο το συγκεκριμένο χωρίο είναι κατά τού Νηπιοβαπτισμού, όπως πιστεύουν οι ετερόδοξοι, αλλά αντιθέτως ενισχύει και υποστηρίζει τον Νηπιοβαπτισμό!

 9. Η Τριαδικότης τού Θεού κατά τα μυστηριώδη ΙΗ και ΙΘ κεφάλαια τής Γενέσεως. Ο περίφημος ‘Άγγελος Κυρίου’ τής Παλαιάς Διαθήκης και οι εμφανίσεις αυτού.

  Η μελέτη που αναδεικνύει και αποδεικνύει το μυστήριον τής Τριαδικότητος τού Θεού εις τα περίφημα και μυστηριώδη κεφάλαια ΙΗ και ΙΘ τής Γενέσεως

  Η ανωτέρω μελέτη αφορά Ορθόδοξο αναγνωστικό κοινό, η καθαρώς αντιαιρετική (με παραπομπές δηλαδή εις έντυπα τής Εταιρίας Σκοπιά) ευρίσκεται
  εδώ και εδώ.

 10. «Ουχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεώ» (ΦΙΛΙΠ. Β:6)

  Συντακτικές παρατηρήσεις επί τού ανωτέρω δυσκόλου χωρίου τής Αγίας Γραφής, που αναδεικνύουν την πραγματική του έννοια και αναιρούν την παραχάραξη και διαστρέβλωσή του από τούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά.

 11. Χριστός, ο Κύριος (ή Γιαχβέ) τού οποίου η οδός ητοιμάσθη υπό τού Προδρόμου

  Η μελέτη που αποδεικνύει την ταύτιση τού Χριστού με τον Γιαχβέ τής Παλαιάς Διαθήκης. Αποδεικνύει δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Γιαχβέ τής Παλαιάς Διαθήκης που έγινε άνθρωπος. Άρα ο Χριστός είναι Αληθινός Θεός!

 12. Η εσφαλμένη χρονολόγηση τής Σκοπιάς εις το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956 (Μέρος Α΄)

  Το «μοντάζ» που επεχείρησε να εφαρμόσει η Σκοπιά για να εξαπατήσει τούς αναγνώστες, όσον αφορά εις τα Αστρονομικά Ημερολόγια VAT 4956
  και ΒΜ 38462 για να αποδείξει, ότι η Ιερουσαλήμ κατεστράφη το 607 π.Χ., κι έτσι να επιβεβαιώσει την δήθεν Β΄ Παρουσία τού Χριστού εις το 1914!

 13. Η εσφαλμένη χρονολόγηση τής Σκοπιάς εις το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956 (Μέρος Β΄)

  Η σύγχυση τού εμπνευστή τών άρθρων τής Σκοπιάς
  Rolf Furuli, ως προς την ημερομηνία τού συγκεκριμένου Αστρονομικού Ημερολογίου.

 14. Η απάντησή μας εις την ερώτηση τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά περί Τριαδικότητος τού Θεού.

  Απάντηση εις την εξής ερώτηση που έθεσαν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά: «Εις το Δευτ. 6:4 λέγει: «Άκουε, Ισραήλ: Κύριος ο Θεός ημών είναι είς Κύριος», «και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός παρά μόνο ένας» (Α΄ Κορ. 8:4). Εσείς με ποιο δικαίωμα τον κάνατε Τριαδικό Θεό; Μπορείτε να μας το δείξετε αυτό είτε από την Παλαιά είτε από την Καινή Διαθήκη;». Εις την παρούσα μελέτη, με πλήθος Αγιογραφικών ντοκουμέντων, αποδεικνύεται η υψίστη αλήθεια τής πίστεώς μας, η Τριαδικότης τού Θεού. Αλήθεια την οποίαν δυστυχώς αρνούνται, όχι μόνον οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, αλλά και πολλές άλλες Χριστιανικές ομολογίες.

 15. Ειδωλολατρικές και Σατανικές διδασκαλίες τής Εταιρίας Σκοπιά άγνωστες εις την πλειονότητα τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά.

  Η μελέτη που ξεσκεπάζει σε βάθος τις ειδωλολατρικές (Πανθεϊσμός) και Σατανικές διδασκαλίες (Μιχαήλ-Χριστός, Μιχαήλ-Αντίχριστος, Μιχαήλ-Χριστός, Κυβερνήσεις εκ τού Θεού, Κυβερνήσεις εκ τού διαβόλου, Κυβερνήσεις εκ τού Θεού κ.τ.λ.) που κατά καιρούς έχει διδάξει επισήμως από τα έντυπά της η Εταιρία Σκοπιά, καθώς επίσης αποκαλύπτει το πόσο τελικά (Σατανικό) σκότος κρύβεται πίσω από το «ζωηρότερο φως» τής Οργανώσεως!

 16. Ήταν πράγματι Μασόνος ο ιδρυτής τών Σπουδαστών τής Γραφής Charles Russell;

  Περίληψη μακροχρόνιας και μακροσκελούς ερεύνης εις την οποίαν αναφέρονται τα κοινά σημεία και διδασκαλίες Russell-Μασονίας αλλά και για ποιους λόγους δεν ηδύνατο να ήτο μέλος τού Ελευθεροτεκτονισμού ο ιδρυτής τών Σπουδαστών τής Γραφής.

 17. Πώς οι Μάρτυρες του Ιεχωβά «κατατροπώνουν» τους Ορθοδόξους! Το χρονικό τού «βατερλώ» τού υπερφίαλου και προκλητικού ακολούθου της Σκοπιάς «TheTrumpetSeventh»!

  H μελέτη που αποδεικνύει με το πλέον εμφανή τρόπο το «ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΝ» με το οποίον εμφορούνται ορισμένοι εκ τών αιρετικών, οι οποίοι, ενώ από την μια μάς αυτοσυστήνονται ως «μη τυχαίοι» συνομιλητές και μάς ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ – ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ εις διάλογο, και από την άλλη, όταν κατά την διάρκεια αυτού ξεσκεπασθούν οι πλάνες που πρεσβεύουν, ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ τα σχόλιά μας για να μην εκτεθούν εις τούς αναγνώστες και γίνουν αντιληπτές οι αντιφάσεις εις τις οποίες υπέπεσαν!

 18. Περί τής εν τη Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιερωσύνης συνέχεια. Απάντηση εις το οπτικοακουστικό ντοκουμέντο τού ακολούθου τής Σκοπιάς «TheTrumpetSeventh».

  Το σκεπτικό, η επιχειρηματολογία καθώς
  και τα εδάφια που επικαλούμεθα προκειμένου να αποδείξουμε τον θεήλατο θεσμό που οι πλείστοι τών
  αιρετικών αδυνατούν να διακρίνουν, δηλαδή την Ειδική Ιερωσύνη εις την Καινή Διαθήκη! Έκθεση και αντίκρουση τών
  συγκρουομένων με το επίσημο πιστεύω τής Σκοπιάς απόψεων τού ακολούθου αυτής «TheTrumpetSeventh»!

 19. Θεολογική, Φιλολογική και Κριτική έρευνα τού παραδόξου εδαφίου Ιωάν. 3:13. Είναι η επίμαχη φράση «ο ων εν τω ουρανώ» μέρος τού χωρίου και λόγος τού Ιησού Χριστού; 

  Μία σύντομη αλλά περιεκτική μελέτη εις την οποίαν αποδεικνύουμε, ότι η παράδοξος έκφραση «ο ων εν τω ουρανώ» είναι πράγματι μέρος τού εν λόγω εδαφίου και λόγος τού Χριστού και ότι κακώς οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά την έχουν αφαιρέσει από την Μετάφραση Νέου Κόσμου.

  Η συγκεκριμένη μελέτη ευρίσκεται δημοσιευμένη και εδώ: ΟΟΔΕ.

 20. Ποιες τελικά είναι οι γυναίκες που άλειψαν με μύρο τον Ιησού;

  Μία μικρή απάντηση σε ερώτηση που ετέθη για το πόσες και ποιες τελικά ήταν οι γυναίκες που άλειψαν με μύρο τον Ιησού κι αν τυχόν υπάρχει κάποια αντίφαση στις περιγραφές τών Ιερών Ευαγγελιστών. Η συγκεκριμένη λοιπόν μελέτη απαντάει εις αυτό το ερώτημα και αποδεικνύει ότι για μία ακόμη φορά οι τυχόν "αντιφάσεις" τών Ευαγγελίων είναι φαινομενικές και όχι πραγματικές!

 21. Οι πραγματικοί λόγοι τής αποσυνταυτίσεώς μου από την Οργάνωση τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά.

  Η μελέτη που κυριολεκτικά αναστάτωσε την Οργάνωση τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, διότι 1ον) εκοινοποιήθη εις αρκετές εκατοντάδες ακολούθων αυτής και 2ον) φέρνει στην επιφάνεια με πλούσια και ισχυράν επιχειρηματολογία τις εξόφθαλμες και σκόπιμες αλλοιώσεις και παραποιήσεις εις τις οποίες έχουν προβεί οι συντάκτες τής περιφήμου Μεταφράσεως Νέου Κόσμου (ειδικά εις τα θέματα τής Θεότητος τού Ιησού και τής Τριαδικότητος τού Θεού), δια τών οποίων επιχειρούν να «στραβώσουν» και να παραπλανήσουν τούς αναγνώστες από το πραγματικό νόημα τής Γραφής, ώστε αυτή να έρχεται εις πλήρη συμφωνία με τα δόγματα και τις διδασκαλίες τους, κάτι που έγινε αντιληπτό από την πρώην πλέον ακόλουθο τής Σκοπιάς γι’ αυτό κι επεχείρησε, δι’ αυτής τής επιστολής, να διαφωτίσει όσους ηδύνατο περισσότερους πρώην αδελφούς της!

 22. ΟΛΑ τα Αγιογραφικά Αντιαιρετικά μαθήματα τής Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου σε ένα βιβλίο!

  Τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκε και λειτουργεί επιτυχώς, εις την Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, ειδικό Αντιαιρετικό Γραφείο προς αντιμετώπιση και καταπολέμιση πάσης μορφής αιρέσεως. Εκτός από τα πολυάριθμα ενημερωτικά φυλλάδια που τακτικώς διανέμονται εις τούς πιστούς, έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος εις την Αγιογραφική κατάρτιση τών πιστών, κάτι που όλο αυτό το διάστημα τής λειτουργίας τού Γραφείου επιτυγχάνεται δια τών τακτικών εβδομαδιαίων μαθημάτων την ευθύνη των οποίων έχει αναλάβει ο συγγραφεύς τού παρόντος.

  Επειδή λοιπόν εις τα Αντιαιρετικά Αγιογραφικά μαθήματα προσέρχονται τακτικά καινούργιοι ακροατές, οι οποίοι δεν είναι εφικτό να έχουν γνώση τών μαθημάτων όλων τών παρελθόντων ετών, σκεφτήκαμε να ταξινομηθούν και να καταγραφούν συστηματικώς όλα τα έως τώρα μαθήματα που ήταν σε γραπτή μορφή, ώστε να ωφεληθούν οι νέοι αλλά να θυμηθούν και οι παλαιοί ακροατές τα μαθήματα που παρακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια.

  Εις το παρόν λοιπόν βιβλίο δημοσιεύουμε αυτά τα μαθήματα τα οποία έχουν χωρισθεί σε 2 μέρη: Εις το 1ο μέρος είναι τα μαθήματα που αντικρούουν διάφορες διδασκαλίες αιρετικών, κυρίως αυτές τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, όπου δύναται ο αναγνώστης να εύρη ισχυράν Αγιογραφική επιχειρηματολογία προκειμένου να αντικρούσει επιτυχώς τις ενστάσεις και αιτιάσεις αυτών τών ακραίων αιρετικών κι έτσι να εκθέσει τις αιρετικές διδασκαλίες με τις οποίες εμφορείται έκαστος αυτών.

  Εις το 2ο μέρος είναι τα μαθήματα που έγιναν με βάση το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και τα σημεία που αντλούνται από αυτό προκειμένου οι αιρετικοί να υποστηρίξουν το «ευαγγέλιο» που πρεσβεύουν και διαδίδουν. Αναλύονται δηλαδή λεπτομερώς συγκεκριμένα χωρία, τα οποία οι αιρετικοί εκμεταλλεύονται με το να τα διαστρεβλώνουν και να τα παρερμηνεύουν, κι έτσι ανατρέπουμε με Αγιογραφική επιχειρηματολογία τις θέσεις τους κι εκθέτουμε τις διδασκαλίες τους ως αντιγραφικές και αντιβιβλικές.

 23. Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα ή πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού; Το χριστιανικό θυσιαστήριο τρανή απόδειξις της εν τη Καινή Διαθήκη ειδικής ιερωσύνης. Πατερική και κριτική ανάλυσις κωδίκων και χειρογράφων της σημαντικότατης μετοχής «κλώμενον» (Α' Κορ. ια:24). Αναίρεσις προτεσταντικών και ιεχωβίτικων κακοδοξιών.

  Μια εμπεριστατωμένη μελέτη (που είναι δημοσιευμένη και στην ΟΟΔΕ) η οποία αναιρεί τα επιχειρήματα τών αιρετικών (Μαρτύρων Ιεχωβά και Προτεσταντών), που ισχυρίζονται, ότι η Θεία Κοινωνία (ο άρτος και ο οίνος) δεν είναι θυσία (και κατ’ επέκτασιν πραγματικό σώμα και αίμα), αλλά απλώς συμβολίζουν την επί σταυρού θυσία τού Χριστού. Επίσης, δια τής παρούσης μελέτης, αποδεικνύουμε ότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε ΥΛΙΚΟ θυσιαστήριο και κατά συνέπεια θυσία, οπότε αυτομάτως έχουμε και τον θεσμό τής Ειδικής Ιερωσύνης (δηλ. ιερείς), κάτι που πεισματικά αρνούνται οι αιρετικοί!

  Το δε πρωτότυπον που εμπεριέχει η συγκεκριμένη μελέτη είναι η για πρώτη φορά ειδική Πατερική και Κριτική έρευνα που διεξήχθη εις Κώδικες και Χειρόγραφα τής Καινής Διαθήκης, όσον αφορά εις την σημαντικότατη μετοχή «κλώμενον» τού Α΄ Κορ. 11:24, με σκοπό να αποδειχθεί, ότι ανήκει εις την αυθεντική γραφή τού ιερού κειμένου, κάτι βεβαίως που αρνείται η Σκοπιά, γι’ αυτό και η εν λόγω μετοχή απουσιάζει από την γνωστή Μετάφραση Νέου Κόσμου! Επίσης αποκαλύπτουμε και το τέχνασμα με τις τρεις τελείες που έκανε η Οργάνωση στο τεύχος Σκοπιά 15.03.1993, σελ.4 προκειμένου να αποκρύψει από τούς αναγνώστες της την σημασία τού «κλώμενον».

 24. Το βάπτισμα ως επερώτημα (ζήτημα-πράγμα) από το οποίο εξαρτάται η καθαρότητα και η αγαθή συνείδηση τού αμαρτωλού απέναντι τού Θεού, άρα ΜΥΣΤΗΡΙΟ τής Εκκλησία και όχι απλή τελετή, όπως διδάσκουν οι αιρετικοί. Λεπτομερή ανάλυση κι ερμηνεία του δυσνοήτου λόγου τού Αποστόλου Πέτρου εις την Α΄ Επιστολή 3:21.

  Κατά τούς αιρετικούς το βάπτισμα δεν είναι κάτι περισσότερο από μία απλή τελετή με την οποίαν ο βαπτιζόμενος δηλώνει επισήμως, ότι αποδέχεται τον Ιησού Χριστό ως τον προσωπικό του Σωτήρα κι ότι πλέον ανήκει εις Αυτόν. Κατά το πιστεύω όμως τής Εκκλησίας το βάπτισμα είναι σπουδαιοτάτης σημασίας, είναι μυστήριο εκ τού οποίου εξαρτάται η σωτηρία τού βαπτιζομένου, διότι όχι μόνον αναγεννάται (εξ ύδατος και Πνεύματος, όπως είπε ο Χριστός εις το Νικόδημο - Ιωάν. 3:5), αλλά κι εξαρτάται η καθαρότητα τής συνειδήσεώς του απέναντι τού Θεού, διότι καθαρίζει την αμαρτωλό κι ένοχο συνείδηση και καθιστά ταύτην αγαθή, δηλαδή το εν λόγω μυστήριο συντελεί εις την κάθαρσιν κι εξύψωσιν τής συνειδήσεως!

  Με την παρούσα λοιπόν μελέτη αναλύουμε κι ερμηνεύουμε έναν δυσνόητο λόγο τού Αποστόλου Πέτρου, εις τον οποίον ομιλεί για την σημασία και σπουδαιότητα τού βαπτίσματος, ο οποίος όμως παρερμηνεύεται όσον αφορά εις την έννοια τού όρου «επερώτημα» με συνέπεια να μην γίνεται αντιληπτό, από τούς αναγνώστες τού εν λόγω χωρίου, η σπουδαιότητα και η σημασία τού βαπτίσματος την οποίαν θέλει να περάσει ο Απόστολος εις τούς αποδέκτες τής Επιστολής του.

 25. Ποία είναι η πραγματική έννοια τού δυσνοήτου λόγου τής ενυποστάτου Σοφίας τού Θεού «Κύριος έκτισέ με»; (Παροι. 8:22 Ο΄)

  Η παρούσα σύντομος μελέτη (η οποία είναι δημοσιευμένη και στην ΟΟΔΕ), όπως άλλωστε δεικνύει και ο τίτλος της, περιορίζεται στην ακριβή έννοια τής δυσνοήτου φράσεως τών Παροιμιών «Κύριος έκτισέ με», την οποίαν οι πλείστοι τών ερμηνευτών, ερμηνεύοντας το εν λόγω ρήμα με την ΕΙΔΙΚΗ αυτού έννοια (η οποία αντίκειται προς την έννοια τού «γεννάν»), αποδίδουν εις την ανθρωπίνη φύση τής ενυποστάτου Σοφίας τού Θεού. Εμείς δια τής παρούσης μελέτης αποδεικνύουμε, ότι το ρήμα «κτίζειν» δεν έχει μόνον αυτήν την ΕΙΔΙΚΗ έννοια, αλλά εν προκειμένω έχει υπωθεί με την ΓΕΝΙΚΗ έννοια, δηλαδή τής ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ή ΥΠΑΡΞΕΩΣ τής Σοφίας εκ τού Θεού, χωρίς να καθορίζεται ειδικώς ο τρόπος τής προελεύσεως ή υπάρξεως Αυτής!

  Η παρούσα λοιπόν μελέτη αποδεικνύει, αγαπητοί αναγνώστες, ότι αν και η ενυπόστατος Σοφία εμφανίζεται ως κτισθείσα, εν τούτοις είναι γέννημα τού Γιαχβέ και όχι γένημα ή κτίσμα, όπως διδάσκουν οι πνευματικοί απόγονοι τού Αρείου Μάρτυρες τού Ιεχωβά, και ως γέννημα είναι ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ προς τον Γιαχβέ και άρα ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΓΙΑΧΒΕ!!!

 26. Το ψαλμικό χωρίο ‘Υιός μου ει συ, Εγώ σήμερον γεγέννηκά σε’ (Β:7) σε ποια φύση τού Υιού τού Θεού αναφέρεται, στη Θεία ή την ανθρώπινη;

  Εις το ανωτέρω ψαλμικό χωρίο περί τής εν χρόνω («σήμερον») γεννήσεως τού Υιού - Μεσσίου, πλείστοι εκ τών ερμηνευτών, παρασυρόμενοι εκ τού «αναστήσας» τών Πράξ. 13:33 όπου παρατίθεται, το εφαρμόζουν εις την εκ νεκρών ανάστασιν τού Ιησού, ενώ άλλοι εις την προαιώνιον (κατά φύσιν) γέννησιν τού Υιού από τον Πατέρα.

  Η παρούσα, λοιπόν, επίσης σύντομος μελέτη, αναλύει ενδελεχώς το ανωτέρω χωρίο τών Πράξεων (13:33) και με ισχυράν Αγιογραφική επιχειρηματολογία αποδεικνύει, ότι η ορθή ερμηνεία τού εν λόγω ψαλμικού χωρίου είναι αυτή η οποία υποστηρίζει την εν χρόνω («σήμερον») γέννηση τού Υιού - Μεσσίου. Την συγκεκριμένη ερμηνεία την στηρίζουμε και με πλήθος Πατερικών απόψεων τις οποίες παραθέτουμε εις το τέλος τής ημετέρας μελέτης!

 27. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Προτεσταντικών διαστρεβλώσεων τής εκκλησιαστικής ιστορίας: Το Προτεσταντικό χρονολόγιο, που εσχάτως επανέφεραν, και η αναίρεσις αυτού. Με ποιον τρόπο οι αιρετικοί εκμεταλλεύονται την άγνοιά μας σε ιστορικά και θεολογικά ζητήματα επί σκοπώ να συκοφαντήσουν και να διαβάλλουν την Εκκλησία τού Χριστού.

  Ένα ψευδέστατο και ανιστόρητο Προτεσταντικό χρονολόγιο, αστήρικτο και χωρίς καμία αρχαία πηγή, κυκλοφορεί εδώ και χρόνια, υπό τών αιρετικών, εις το Διαδίκτυο. Και παρά το ότι έχει απαντηθεί με ντοκουμέντα ήδη από το 2014, σε συζήτηση Ορθοδόξου και Προτεστάντη, εξακολουθεί να διαδίδεται από τούς αιρετικούς μέχρι σήμερα (τέλος 2018). Εις την παρούσα λοιπόν μελέτη αναδημοσιεύουμε τα βασικά σημεία εκείνης τής συζήτησης, με ορισμένες ακόμα προσθήκες, που εκθέτουν τον Προτεσταντικό δόλο, καθώς πλέον εν γνώσει τους, εξακολουθούν να συκοφαντούν και να διαβάλλουν την Ορθόδοξη Εκκλησία τού Κυρίου με ιστορικές ανακρίβειες, αφού ήδη προ ετών τούς απεδείξαμε, ότι οι «ιστορικοί» ισχυρισμοί που επικαλούνται είναι ψευδείς και ανυπόστατοι.

 28. Ποιος ήταν ο «Αρχιστράτηγος τής δυνάμεως τού Κυρίου» στο βιβλίο τού Ιησού τού Ναυή;

  Επειδή το συγκεκριμένο περιστατικό, του διαλόγου τού Ιησού τού Ναυή με κάποιο πρόσωπο, που αυτοσυστήνεται ως «Αρχιστράτηγος τής δυνάμεως τού Κυρίου», παρερμηνεύεται δεινώς (υπό πολλών ερμηνευτών, παλαιοτέρων και συγχρόνων) ως προς την ταυτότητα τού συνομιλητού τού Ιησού τού Ναυή, συγγράψαμε αυτήν την σύντομη αλλά περιεκτική μελέτη, εις την οποίαν αναπτύσσουμε τρία ισχυρά επιχειρήματα, τα οποία, κατά την ταπεινή μας γνώμη, ξεδιαλύνουν πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είναι ένας φύσει άγγελος, αλλά ο «Μεγάλης Βουλής Άγγελος» τής Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή πρόσωπο τής Θεότητος, και πλέον συγκεκριμένως ο Υιός και Λόγος τού Θεού!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου