Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

"Εγώ ειμί ο λαλών σοι..."


Όταν συνάντησε ο Χριστός την Σαμαρείτιδα στο πηγάδι του Ιακώβ, αφού έδειξε ότι είναι Παντογνώστης, της απεκάλυψε ότι Εκείνος είναι ο Μεσσίας. Καθώς η γυναίκα αυτή του ανέφερε ότι γνώριζε πως ο Μεσσίας, που λέγεται Χριστός, έρχεται και θα τους αναγγείλει τα πάντα, ο Χριστός της απήντησε: «Εγώ ειμί ο λαλών σοι». Αμέσως τότε η Σαμαρείτιδα κήρυξε τον Χριστό και οι Σαμαρίτες επίστευσαν...

Ο Δαμασκηνός ο Στουδίτης σε κάποιο σημείο του Λόγου του εις την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, αναρωτιέται: «Εμείς τι πράττουμε για τον Χριστό και την σωτηρία μας; Εξ’ απιστίας αμελούμε την σωτηρία μας. Γιατί και εμείς οι Χριστιανοί; δεν βλέπουμε καθεκάστην ημέρα θαύματα; δεν βλέπουμε πως ο Θεός έκτισε τον ουρανό; δεν βλέπουμε πως δημιούργησε την γη επάνω στο νερό; δεν βλέπουμε πως λάμπει ο ήλιος; πως φέγγουν οι αστέρες; πως ανατέλλει το φεγγάρι; πως μας τρέφει τους αχαρίστους; πως μας γλιτώνει πολλές φορές από τον θάνατο; δεν είναι αυτά θαύματα; δεν είναι και αυτές ευεργεσίες του Θεού, που δείχνει σε εμάς; γιατί δεν τον πιστεύουμε; γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του; μήπως μόνο από θαύματα γίνεται η πίστη; μήπως εάν δεν δεις ένα θαύμα, να μη πιστεύσεις τον Θεό;…
Γιατί και εμείς οι Χριστιανοί; δεν ακούμε καθεκάστην ημέρα τους λόγους του Χριστού του αληθινού; δεν ακούμε πως μας ορίζει να απέχουμε από τις αμαρτίες; αλλά δεν τον υπακούμε, δεν θέλουμε να κάμουμε όπως μας λέγει, μηδέ ποιούμε τις παραγγελίες του. Στον Αβραάμ είπε να σφάξει τον γιο του, τι άλλο μεγαλύτερο και βαρύτερο απ’ αυτό; και όμως υπάκουσε. Και εμάς τι μας ορίζει; «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, καλώς ποιείτε τους μισούντας υμάς». Τι κόπος είναι αυτός, να αγαπούμε τους εχθρούς μας; τι βάρος είναι αυτό, να κάμουμε καλό εκείνους που μας εχθρεύονται; τίποτα βάρος δεν είναι. Ο Χριστός το ορίζει, «Ο ζυγός μου χρηστός, και το φορτίο μου ελαφρόν εστίν». Αλλά όπως φαίνεται, η κακή μας γνώμη κάμνει και βαριές τις εντολές του Χριστού, αν καί αυτές είναι αγαθές και ελαφρές. Επειδή λοιπόν ελαφρές είναι, ας σπουδάσουμε να τις κατορθώσουμε, για να τύχουμε και της βασιλείας των ουρανών…»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου