Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Σὴς καὶ βρῶσις ΣΗΣ  ΚΑΙ  ΒΡΩΣΙΣ

Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με ένα συχνό μεταφραστικό λάθος που γίνεται σε πολλές σύγχρονες αποδόσεις του αρχαίου κειμένου της Καινής Διαθήκης. «Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν» Ματθαίος 6:19-20 Η φράση ΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΣ αποδίδεται με διαφόρους τρόπους από τους μεταφραστές :

«σκώληξ και σκωρία» (Βάμβας)
«ο σκόρος και η σκουριά» (Βιβλική Εταιρεία)
«ο σκόρος και η σκουριά» (Μετάφραση Νέου Κόσμου)
«ο σκόρος και η σαπίλα» (Αποστολική Διακονία) 
«σκόρος και σκουριά» (Μεταγλώττιση Σπύρου Καραλή)
 Όμως αυτές οι αποδόσεις δεν είναι ορθές. Δεν αποδίδουν με ακρίβεια τα λεγόμενα του εδαφίου. Ας δούμε λοιπόν ξεχωριστά τις λέξεις :

 Η λέξη ΣΗΣ κατά κανόνα αποδίδεται σωστά από τους περισσότερους μεταφραστές ως ΣΚΟΡΟΣ. Άρα ο Βάμβας κάνει λάθος που αποδίδει την λέξη ΣΗΣ με την λέξη ΣΚΩΛΗΞ ! 

 Την μεγάλη όμως δυσκολία έχουμε στην μετάφραση της λέξεως ΒΡΩΣΙΣ. Βρώσις σημαίνει τροφή. Είναι φανερό όμως ότι η σημασία της λέξης Βρώσις στο παρόν χωρίο είναι άλλη. Δεν σημαίνει δηλαδή τροφή. Μηπως αυτό όμως δίνει το δικαίωμα στους διαφόρους ερμηνευτές να αποδίδουν εντελώς αυθαίρετα την λέξη ΒΡΩΣΙΣ ως ΣΚΟΥΡΙΑ ; Από που και ως που Βρώσις = Σκουριά ; Πως προκύπτει αυτή η έννοια της λέξης;

 Ο Θεολόγος και Φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος αποδίδει διαφορετικά από τους πλείστους ερμηνευτές την φράση ΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΣ. Κατά την γνώμη μας είναι και η πλέον ακριβής μετάφραση.

 «Σκόρος και σκουλήκι» (Νικόλαου Σωτηρόπουλου Μετάφραση Καινής Διαθήκης).Στο παρόν δηλαδή χωρίο ΒΡΩΣΙΣ =ΣΚΩΛΗΞ και όχι σκουριά ή σαπίλα !Το  ότι ΒΡΩΣΙΣ =ΣΚΩΛΗΞ  το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη στο κείμενο των Εβδομήκοντα.« κοσμοῦσί τε αὐτοὺς ὡς ἀνθρώπους τοῖς ἐνδύμασι, θεοὺς ἀργυροῦς καὶ θεοὺς χρυσοῦς καὶ ξυλίνους· οὗτοι δὲ οὐ διασῴζονται ἀπὸ ἰοῦ καὶ βρωμάτων» Επιστολή Ιερεμίου :10Στην Επιστολή Ιερεμίου βλέπουμε να αναφέρει η Αγία Γραφή σχετικά με τα αργυρά, χρυσά και ξύλινα είδωλα ότι «οὐ διασῴζονται ἀπὸ ἰοῦ καὶ βρωμάτων», δεν διασώζονται δηλαδή από ΣΚΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ !

 ΙΟΣ στα αρχαία είναι η σκουριά που κατατρώγει τα μέταλλα- « ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται» Ιακώβου 5:3. ΒΡΩΜΑΤΑ λοιπόν δεν σημαίνει σκουριά, (αξιοσημείωτος ο πληθυντικός ΒΡΩΜΑΤΑ σε σχέση με τον ενικό ΙΟΥ), ΒΡΩΜΑΤΑ συνεπώς είναι τα σκουλήκια που τρώνε το ξύλο που σαπίζει, («ὥσπερ δὲ ἐν ξύλῳ σκώληξ» Παροιμίες 12:4). « ὥσπερ σὴς ἐν ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ» Παροιμίες 25: 20α Στο εδάφιο Παροιμίες 25: 20 α έχουμε την παράθεση των λέξεων ΣΗΣ και ΣΚΩΛΗΞ όπως στο χωρίο του Ματθαίου που εξετάζουμε έχουμε τις λέξεις ΣΗΣ και ΒΡΩΣΙΣ.

 Ομοίως : « σῆτες καὶ σκώληκες κληρονομήσουσιν αὐτόν» Σοφία Σειράχ 19:3 « Διότι ως ιμάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ο σκώληξ και ως μαλλίον θέλει καταφάγει αυτούς ο σκώρος» Ησαϊας 51:8 κατά το Εβραϊκό κείμενο.


Πηγη: http://aktines.blogspot.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου