Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

Οι Απαντήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως εις τις Απαντήσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά όσον αφορά τις Ερωτήσεις της Εφημερίδος «Εκ Πλάνης Οδού Αυτών»

   Απαντήσεις εις τον ΠΡΟΛΟΓΟ τής επιστολής τού κ.Κάλλιου

Κάλλιος Φώτιος                        Μηνιαία Εφημερίδα Αντιαιρετικού Γραφείου
62400 Ποντισμένο                           Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου Σερρών
06-03-12
                      
                                            Απάντηση στις ερωτήσεις σας

Προς τους αξιότιμους κυρίους της Μητρόπολης Σιδηροκάστρου, και τους συνεργάτες τους.

   Κατά σύμπτωση βρέθηκε στα χέρια μου το δεύτερο τεύχος σας «Εκ πλάνης οδού αυτών» και μέσω αυτής της επιστολής μου θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το ότι αναλάβατε να μας βοηθήσετε στο έργο κυρήγματος που κάνουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, από σπίτι σε σπίτι. Αυτό το τεύχος σας, έγινε αιτία να ανοιχτεί διάπλατα μια πνευματική πόρτα ακόμα οι άνθρωποι όσοι το διάβασαν και που διψούν να μάθουν την αλήθεια, μας ρωτούν για να δουν την άποψη της Αγίας Γραφής και εμείς τους απαντούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε να ικανοποιήσουμε  την πνευματική τους δίψα για τον λόγο του Θεού, γι’ αυτό αυξάνουμε την δράση μας και κάνουμε επισκέψεις στα σπίτια τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο1 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


               ΕΙΚΟΝΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

   Πού λέει η Καινή Διαθήκη ότι οι χριστιανικές εικόνες είναι είδωλα; Πού λέει η Αγία Γραφή, ότι κάθε αναπαράσταση που δεν απεικονίζει την θεϊκή  φύση ή είναι αποτύπωσις οράσεων που μάς έχει δώσει ο Θεός, είναι είδωλο;

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο2 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


                                               ΠΕΡΙ ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΥ

   Μπορούν οι ετερόδοξοι να μάς υποδείξουν πού ακριβώς η Καινή Διαθήκη καταδικάζει ή απορρίπτει τον νηπιοβαπτισμό;

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


                                         ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

  Μπορούν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά να μάς υποδείξουν ή να μάς προσκομίσουν χειρόγραφο κώδικα τής Καινής Διαθήκης που να αναφέρει το όνομα ‘Ιεχωβά’;

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο4 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


                                         ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Εφόσον η προσκύνησις (αγίων) προσώπων θεωρείται από τούς ετεροδόξους ως λατρεία και απαγορεύεται ρητώς από την Αγία Γραφή (Ματθ. δ:10, Αποκ. ιθ:10, κβ:9), κι εφόσον η προσκύνησις αρμόζει μόνον εις τον Θεό, γιατί εις την Αποκάλυψη (γ:9) ο ίδιος ο Χριστός, απευθυνόμενος εις τον εκλεκτόν του επίσκοπο τής εν Φιλαδελφεία εκκλησίας, προτρέπει κι επιβάλλει την προσκύνησιν (αγίων) προσώπων λέγοντας, ότι θα κάμει ακόμη και τούς εχθρούς του να έλθουν να τον προσκυνήσουν ενώπιον τών ποδών του;

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο5 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


              ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ – Η ΦΡΑΣΗ ‘ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ’

   Εις την Γεν.ιθ:24 (Εβρ.) λέει: «Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά Κυρίου εκ τού ουρανού». Εις το πρωτότυπο Εβραϊκό κείμενο, και εις τις δύο περιπτώσεις, η λέξηΚύριοςείναιΓιαχβέ’. Εφόσον, κατά τούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ο Γιαχβέ είναι ΕΝΑ πρόσωπο, ο Πατήρ, μπορούν να μάς εξηγήσουν εις την φράσηΚύριος παρά Κυρίουποιος είναι ο ένας Γιαχβέ και ποιος ο άλλος Γιαχβέ;  

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο6 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


             ΧΡΙΣΤΟΣ - Ο ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΑΣ ΓΙΑΧΒΕ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

   Εις το Β΄ Κορ. στ:16 αναφέρει τα εξής: «Υμείς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτοίς και εμπεριπατήσω, και έσομαι αυτών Θεός, και αυτοί έσονταί μοι λαός».  

  Μπορούν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά να μάς υποδείξουν ποιος συγκεκριμένα είναι αυτός ο Θεός ή Γιαχβέ που ομιλεί εις το Λευιτ. κστ:12 και προφητεύει, ότι θα ήρχετο εποχή που θα κατοικούσε εντός τών ανθρώπων και θα περιπατούσε ανάμεσά τους κι ο Παύλος λέγει ότι επραγματοποιήθη κατά την Μεσσιακή εποχή και ειδικώς εις τα μέλη τής Χριστιανικής Εκκλησίας;

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο7 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


   Η ΑΥΤΟΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ:  
1η) ΤΗΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ,  
2η) ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
3η) ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΨΥΧΗ Η ΠΝΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

   Εις το Ιωάν. β:19, 21 απευθυνόμενος ο Ιησούς εις τούς Ιουδαίους λέγει τα εξής: «Λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν...εκείνος δε έλεγε περί τού ναού τού σώματος αυτού».  

   Εφόσον, συμφώνως προς την Εταιρία Σκοπιά, ο άνθρωπος με τον θάνατό του εκμηδενίζεται, κι εφόσον ο Ιησούς ήτο ένας απλός άνθρωπος, μπορούν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά να μάς εξηγήσουν την ανωτέρω μυστηριώδη δήλωση τού Χριστού κατά την οποίαν Αυτός ο ίδιος (και όχι ο Πατήρ) θα ανέσταινε τον Εαυτό Του, δηλαδή το ίδιο Του το σώμα που έπαθε κι εσταυρώθη κι όχι κάποιο άλλο δήθεν πνευματικό;     

EΡΩΤΗΣΗ Νο8 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


                 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΑΡΑ ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ

   Εις το κατά Ιωάν. α:52 (στίχ.51 Μ.Ν.Κ.) ο Χριστός λέγει εις τον Ναθαναήλ: «αμήν αμήν λέγω υμίν, απ’ άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα, και τούς αγγέλους τού Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιόν τού ανθρώπου».   

   Εφόσον κατά την Εταιρία Σκοπιά ο Χριστός ήτο μόνον άνθρωπος κι άρα όχι πανταχού παρών (όπως πιστεύεται ότι είναι ως Θεός από την Ορθόδοξον Εκκλησίαν), μπορούν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά να μάς εξηγήσουν αυτόν τον παράδοξο λόγο τού Ιησού, κατά τον οποίον, οι άγγελοι θα υπηρετούν τον Υιόν τού ανθρώπου αναβαίνοντας (εννοείται εις τον ουρανό) και καταβαίνοντας (εννοείται εις την γη); Εφόσον, κατ’ αυτούς, με την ενανθρώπιση ο Υιός ήτο μόνον εις την γη, πώς εξηγούν τον παραδοξότατο αυτόν λόγο τού Χριστού, ότι οι άγγελοι θα Τον υπηρετούν πρώτα αναβαίνοντας (εις τον ουρανό) και κατόπιν καταβαίνοντας (εις την γη); 

     Μετά την ενανθρώπιση υπήρχε ταυτοχρόνως ο Υιός τού ανθρώπου και εις τον ουρανό;

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο9 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

      ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΚΑΙΡΟΙ ΕΘΝΩΝ - Β΄ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

 Μπορούν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά να μάς προσκομίσουν μία οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια, μία οποιαδήποτε ιστορική, αρχαιολογική ή και αστρονομική πηγή που να μαρτυράει και να επιβεβαιώνει την καταστροφή τής Ιερουσαλήμ το 607 π.Χ. ώστε να ισχύει το 1914 ως το έτος τής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού;

Απάντηση εις την ερώτηση Νο1 τού κ.Κάλλιου 'Περί Τριαδικότητος τού Θεού'


                           ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΡΩΤΟΥΝ

   Οι απαντήσεις και οι τοποθετήσεις τού Αντιαιρετικού Γραφείου τής Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου και τών συνεργατών εις τις ερωτήσεις τού αξιοτίμου Ευαγγελιζομένου τής Εταιρίας Σκοπιά κυρίου Φώτιου Κάλλιου.

   Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, την 10ην Μαρτίου ήλθε εις την Εφημερίδα τής Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου επιστολή τού κυρίου Κάλλιου Φώτιου, πιστού Ευαγγελιζομένου τής Εταιρίας Σκοπιά, ο οποίος απήντησε εις όλες σχεδόν τις ερωτήσεις τής Εφημερίδος ‘Εκ πλάνης οδού αυτών’, θέτοντας ταυτοχρόνως 3 επιπλέον  ερωτήσεις εις τις οποίες μάς ζήτησε να απαντήσουμε. Ακολουθούν λοιπόν οι τοποθετήσεις μας επί τών ερωτήσεων τού κυρίου Κάλλιου. Η πρώτη ερώτηση έχει ως εξής:

                                       ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΥ

   Στο Δευτερονόμιο 6:4 λέγει: «Άκουε, Ισραήλ: Κύριος ο Θεός ημών είναι είς Κύριος» και «ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός παρά μόνο ένας» (1Κορινθίους 8:4). Εσείς με ποιο δικαίωμα τον κάνατε τριαδικό Θεό; Μπορείτε να μας το δείξετε αυτό είτε από τη Παλαιά είτε από τη Καινή Διαθήκη;

Απάντηση εις την ερώτηση Νο2 τού κ.Κάλλιου 'Είναι ο Χριστός Ο Θεός';


                    ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΡΩΤΟΥΝ

   Οι απαντήσεις και οι τοποθετήσεις τού Αντιαιρετικού Γραφείου τής Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου και τών συνεργατών εις τις ερωτήσεις τού αξιοτίμου Ευαγγελιζομένου τής Εταιρίας Σκοπιά κυρίου Φώτιου Κάλλιου.

   Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, την 10ην Μαρτίου ήλθε εις την Εφημερίδα τής Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου επιστολή τού κυρίου Κάλλιου Φώτιου, πιστού Ευαγγελιζομένου τής Εταιρίας Σκοπιά, ο οποίος απήντησε εις όλες σχεδόν τις ερωτήσεις τής Εφημερίδος ‘Εκ πλάνης οδού αυτών’, θέτοντας ταυτοχρόνως 3 επιπλέον  ερωτήσεις εις τις οποίες μάς ζήτησε να απαντήσουμε. Ακολουθούν λοιπόν οι τοποθετήσεις μας επί τών ερωτήσεων τού κυρίου Κάλλιου. Η δευτέρα ερώτηση έχει ως εξής:

                                    ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΥ

   Αν κατά το δόγμα σας ο Χριστός είναι ο Θεός, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι: «Θέλω δε να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε άντρα είναι ο Χριστός· η κεφαλή δε της γυναίκας είναι ο άντρας· η κεφαλή δε του Χριστού είναι ο Θεός» (1 Κορινθίους 11:3) και «Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ο Θεός παραμένει σε ενότητα με αυτόν και αυτός σε ενότητα με τον Θεό» (1 Ιωάννη 4:15);

Απάντηση εις την ερώτηση Νο3 τού κ.Κάλλιου 'Γιατί το δόγμα τής Τριάδος παραμένει μυστήριο';


                   ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΡΩΤΟΥΝ

   Οι απαντήσεις και οι τοποθετήσεις τού Αντιαιρετικού Γραφείου τής Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου και τών συνεργατών εις τις ερωτήσεις τού αξιοτίμου Ευαγγελιζομένου τής Εταιρίας Σκοπιά κυρίου Φώτιου Κάλλιου.

   Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, την 10ην Μαρτίου ήλθε εις την Εφημερίδα τής Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου επιστολή τού κυρίου Κάλλιου Φώτιου, πιστού Ευαγγελιζομένου τής Εταιρίας Σκοπιά, ο οποίος απήντησε εις όλες σχεδόν τις ερωτήσεις τής Εφημερίδος ‘Εκ πλάνης οδού αυτών’, θέτοντας ταυτοχρόνως 3 επιπλέον  ερωτήσεις εις τις οποίες μάς ζήτησε να απαντήσουμε. Ακολουθούν λοιπόν οι τοποθετήσεις μας επί τών ερωτήσεων τού κυρίου Κάλλιου. Η τρίτη ερώτηση έχει ως εξής:

                                       ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΥ

Στο τεύχος σας παραδέχεστε ότι το μυαλουδάκι σας δεν μπορεί να χωρίσει και να εξηγήσει το δόγμα της Τριάδος. Πώς λοιπόν τολμάτε να το διδάξετε στο λαό, ενώ οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνετε;
(Εφεσίους 6:18-20) «ενώ με κάθε μορφή προσευχής και δέησης συνεχίζετε να προσεύχεστε σε κάθε περίπτωση μέσω πνεύματος. Και για το σκοπό αυτόν να είστε άγρυπνοι με κάθε σταθερότητα και με δέηση για χάρη όλων των αγίων, 19 καθώς και για εμένα, για να μου δοθεί ικανότητα να μιλώ όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε με παρρησία να κάνω γνωστό το ιερό μυστικό των καλών νέων, 20 για τα οποία ενεργώ ως πρεσβευτής δεμένος με αλυσίδες· για να μιλήσω σχετικά με αυτά με τόλμη όπως πρέπει να μιλήσω».
Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Χριστιανοί γνώριζαν τα μυστήρια του Θεού επειδή ο Θεός τα αποκάλυπτε στους πιστούς. Το δόγμα της Τριάδος γιατί παραμένει μυστήριο;