Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

EΡΩΤΗΣΗ Νο8 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


                 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΑΡΑ ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ

   Εις το κατά Ιωάν. α:52 (στίχ.51 Μ.Ν.Κ.) ο Χριστός λέγει εις τον Ναθαναήλ: «αμήν αμήν λέγω υμίν, απ’ άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα, και τούς αγγέλους τού Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιόν τού ανθρώπου».   

   Εφόσον κατά την Εταιρία Σκοπιά ο Χριστός ήτο μόνον άνθρωπος κι άρα όχι πανταχού παρών (όπως πιστεύεται ότι είναι ως Θεός από την Ορθόδοξον Εκκλησίαν), μπορούν οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά να μάς εξηγήσουν αυτόν τον παράδοξο λόγο τού Ιησού, κατά τον οποίον, οι άγγελοι θα υπηρετούν τον Υιόν τού ανθρώπου αναβαίνοντας (εννοείται εις τον ουρανό) και καταβαίνοντας (εννοείται εις την γη); Εφόσον, κατ’ αυτούς, με την ενανθρώπιση ο Υιός ήτο μόνον εις την γη, πώς εξηγούν τον παραδοξότατο αυτόν λόγο τού Χριστού, ότι οι άγγελοι θα Τον υπηρετούν πρώτα αναβαίνοντας (εις τον ουρανό) και κατόπιν καταβαίνοντας (εις την γη); 

     Μετά την ενανθρώπιση υπήρχε ταυτοχρόνως ο Υιός τού ανθρώπου και εις τον ουρανό;


                              ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΥ

    Στο όγδοο ερώτημα παραθέτετε από το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο Α΄ 51 που λέγει:  «Επιπλέον, του είπε: ‘Αληθινά, αληθινά σας λέω: Θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Γιο του ανθρώπου’». Αν και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι ζητάτε να μας πείτε, νομίζω ότι θέλετε να μας πείτε ότι ο Χριστός εν όσο ήταν σαν άνθρωπος στη γη, μπορούσε να είναι και στον ουρανό; Αυτό σημαίνει το πανταχού παρών σας;

Από ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα γραφόμενά σας ενώ τα λόγια της Γραφής είναι τόσο απλά και κατανοητά, θέλετε να τα μπερδέψετε και να τα κάνετε δύσκολα και ανεξήγητα όσο ανεξήγητες είναι οι δοξασίες σας. Η Αγία Γραφή δεν λέγει σε καμιά περίπτωση ότι ο Χριστός συγχρόνως θα βρίσκονταν και στον ουρανό και στη γη. Σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ύπαρξής του σαν άνθρωπος ποτέ δεν είπε ότι είναι ο πατέρας, αλλά πάντοτε παραδέχεται τον πατέρα σαν ανώτερό του.

(Ματθαίος 16:17) «Απαντώντας ο Ιησούς τού είπε: Ευτυχισμένος είσαι, Σίμων, γιε του Ιωνά, επειδή αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα αλλά ο Πατέρας μου που είναι στους ουρανούς». Εδώ ποιόν αποκαλεί πατέρα του στον ουρανό, τον εαυτό του;

(Λουκάς 22:29-30) «και εγώ κάνω διαθήκη με εσάς, όπως ο Πατέρας μου έχει κάνει διαθήκη με εμένα, για μια βασιλεία, 30 για να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου στη βασιλεία μου και να καθίσετε σε θρόνους για να κρίνετε τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ». Μήπως ο Χριστός έκανε διαθήκη για μια βασιλεία πρώτα με τον εαυτό του και μετά με τους μαθητές του;

(Ιωάννης 5:36-37) «Εγώ, όμως, έχω τη μαρτυρία που είναι μεγαλύτερη από αυτήν του Ιωάννη, γιατί τα έργα τα οποία μου ανέθεσε ο Πατέρας μου να ετιπτελέσω, αυτά τα έργα που κάνω, δίνουν για εμένα μαρτυρία ότι ο Πατέρας με απέστειλε. 37 Επίσης, ο Πατέρας που με έστειλε έχει δώσει ο ίδιος μαρτυρία για εμένα».

Μήπως κι εδώ θέλετε να μας πείτε ότι τα έργα του Χριστού δεν ήταν από τον πατέρα αλλά από τον εαυτό του; Μήπως που λέει ότι ο πατέρας τον έστειλε σημαίνει ότι ο ίδιος έστειλε τον εαυτό του; Εάν απαντάτε έτσι μάλλον η παραλογία σας δεν θα έχει όρια.

Όσον αφορά το εδάφιο που παραθέσατε, εδώ ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στην αρχή της διακονίας του και οι μαθητές του που μόλις τους διαλέγει δεν είδαν τίποτα το θαυμαστό διότι στο μέλλον θα έβλεπαν πολύ μεγαλύτερα έργα, και ένα από αυτά θα ήταν μετά την ανάστασή του καθώς θα ανέβαινε στους ουρανούς οι άγγελοι θα τον διακονούσαν. Εξ άλλου, καθ όλη τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του Ιησού, η προστασία του πατέρα του μέσω των αγγέλων ήταν πάντα παρούσα. Αυτό ήθελε να τονίσει ο Ιησούς, και όχι το πανταχού παρόν που φαντάζεστε εσείς.

       ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ                
                              ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

   Αγαπητέ κύριε Κάλλιο, λυπούμεθα πραγματικά, διότι η Εταιρία Σκοπιά σάς έχει επηρεάσει εις τέτοιο βαθμό, που αδυνατείτε να συλλάβετε έννοιες και νοήματα που είναι εμφανέστατα. Ακολουθεί μία λεπτομερή ανάλυση τού χωρίου ώστε να εμπεδώσετε το πραγματικό του νόημα, μήπως και αφυπνιστείτε και διαπιστώσετε την πλάνη που διακηρύττει η Σκοπιά όσον αφορά εις το ευλογημένο πρόσωπο τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

«και λέγει αυτώ· αμήν αμήν λέγω υμίν, απ’ άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα, και τούς αγγέλους τού Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιόν τού ανθρώπου» (Ιωάν. 1:52, στίχ.51 κατά την Μ.Ν.Κ.) δηλαδή «Επίσης τού λέγει: ‘Αληθινά, αληθινά σάς λέγω, από τώρα και εις το εξής θα βλέπετε τον ουρανό ανοικτό, και τούς αγγέλους τού Θεού ν’ ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιό τού ανθρώπου’».  

    Με τον λόγο τούτο τού Χριστού προς τον Ναθαναήλ και τούς άλλους μαθητές σφραγίζεται το Α΄ κεφάλαιο τού Ευαγγελίου τού Ιωάννου. Είναι ένας από τούς μεγαλειωδεστέρους λόγους τής Αγίας Γραφής. Ομιλεί για ανοικτό ουρανό. Με αυτόν τον λόγο ο Χριστός κάνει σαφή υπαινιγμό εις το όραμα τού πατριάρχου Ιακώβ εις την Βαιθήλ. Το όραμα περιγράφεται εις το Γεν. 28:12-13. Μία νύχτα ο Ιακώβ, φεύγοντας εις την ξενιτειά, κουρασμένος και λυπημένος, έβαλε προσκέφαλο ένα λιθάρι, κοιμήθηκε εις την ύπαιθρο και είδε ένα θαυμαστό όραμα. Είδε μίαν ουρανομήκη κλίμακα, μία σκάλα. Η βάση της ήτο εις την γη και η κορυφή της εις τον ουρανό. Εις την κορυφή ήτο ο Θεός και εις την βάση της ο Ιακώβ. Και οι άγγελοι τού Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επάνω εις την ουρανομήκη κλίμακα.

    Το όραμα τού Ιακώβ είχε και άμεση και απώτερη συμβολική σημασία. Κατά την άμεση συμβολική του σημασία το όραμα συμβόλιζε την επικοινωνία μεταξύ Θεού και Ιακώβ, τις επεμβάσεις τού Υψίστου υπέρ τού πατριάρχου, την προστασία τού Κυρίου προς τον εκλεκτό του δούλο. Κατά δε την απώτερη συμβολική του σημασία το όραμα συμβόλιζε την σχέση μεταξύ ουρανού και γης, Θεού και ανθρωπότητος, η οποία θα εγκαινιάζετο δια μέσου τού Χριστού, καθώς και την δόξα τού Χριστού.

    Με τον μεγαλειώδη λόγο του προς τον Ναθαναήλ ο Ιησούς, κατά τον πλέον κατηγορηματικό και εμφατικό τρόπο βεβαιώνει, ότι η απώτερη συμβολική σημασία τού οράματος τού Ιακώβ πραγματοποιήθηκε! Το κατηγορηματικότατο και εμφατικότατο ‘αμήν αμήν λέγω υμίν’ δεν το χρησιμοποιεί άλλος, παρά μόνον ο Ιησούς, ανήκει αποκλειστικώς εις την διάλεκτο τού Ιησού. Κι αυτό, διότι ο Ιησούς δεν ομιλεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ομιλεί ‘ως εξουσίαν έχων’ (Ματθ. 7:29), ως ύψιστη δηλαδή και απόλυτη αυθεντία! Ο Χριστός λέγει ‘αμήν αμήν λέγω υμίν’, διότι είναι Ο ΙΔΙΟΣο Αμήν’(Αποκ. 3:14), ‘ο αληθινός (Αποκ. 3:7), ‘η αλήθεια’ (Ιωάν. 14:6), η αυτοαλήθεια. Με το ‘αμήν αμήν λέγω υμίν’ ο Ιησούς βεβαιώνει, ότι οι μαθητές Του εις το εξής θα βλέπουν ανοικτό τον ουρανό, και τούς αγγέλους τού Θεού ν’ ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιόν τού ανθρώπου.

    Αλλά ο λόγος αυτός είναι παράδοξος. Μετά τον λόγο περί ανοίξεως τού ουρανού (‘όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα’) και επειδή ο Ιησούς ήτο επί γης, κανονικώς και φυσικώς θα έπρεπε να είπη «θα βλέπετε τον ουρανό ανοικτό, και τούς αγγέλους τού Θεού (από τον ανοικτό ουρανό) καταβαίνοντας (να κατεβαίνουν) επί τον Υιόν τού ανθρώπου» ή «καταβαίνοντας επί τον Υιόν τού ανθρώπου και αναβαίνοντας (πάλι εις τον ουρανό)» ενώ τώρα λέγει παραδόξως πρώτααναβαίνοντας’ και κατόπιν καταβαίνοντας’ προς τον Υιόν τού ανθρώπου. Τι σημαίνει τούτο το παράδοξο;

    Σημαίνει την πανταχού παρουσία τού Χριστού, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά! Ο Υιός τού ανθρώπου, ο Χριστός, είναι ΚΑΙ κάτω εις την γη, είναι ΚΑΙ άνω εις τον ουρανό! Οι άγγελοι δηλαδή ανεβαίνουν προς τον εν ουρανώ και κατεβαίνουν προς τον επί γης ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ευρισκόμενο Υιόν τού ανθρώπου! Εις τον ουρανό ως Θεός, και εις την γη ως άνθρωπος, ή μάλλον ως Θεάνθρωπος! Με όμοιον τρόπο ο Χριστός εκφράζεται και εις το Ιωάν. 3:13 «ο καταβάς εκ τού ουρανού, ο Υιός τού ανθρώπου, ο ων εν τω ουρανό». Κατέβηκε από τον ουρανό, και συγχρόνως είναι εις τον ουρανό, όπως απεδείξαμε στα σχόλιά μας εις το Ιωάν. 3:13 εις την ερώτηση Νο7!

   Επειδή λοιπόν ο Υιός τού ανθρώπου, ο Χριστός, ήτο και εις την γη ως Θεάνθρωπος, και εις τον ουρανό ως Θεός, γι’αυτό είπε εις τούς μαθητές Του «θα βλέπετε τούς αγγέλους τού Θεού ν’ ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιόν τού ανθρώπου». Να ανεβαίνουν δηλαδή προς τον Υιόν τού ανθρώπου εις τον ουρανό, και να κατεβαίνουν προς τον Υιόν τού ανθρώπου εις την γη. Η Γραφή, κύριε Κάλλιο, περιέχει τα μεγαλύτερα παράδοξα και τα ωραιότερα αινίγματα, τα οποία πολλές φορές διαφεύγουν τής προσοχής τών μελετητών, αλλά και όσων πιστεύουν ότι η Γραφή είναι εύκολη εις την ερμηνεία και την διαβάζουν επιπόλαια!

   Απευθυνόμενος προς τον Θεό ο μεγαλοφωνότατος Ησαίας είχε πει «Είθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες...» (64:1). Ο σφοδρός πόθος τού προφήτου έγινε πραγματικότητα! Οι ουρανοί εσχίσθησαν, άνοιξαν, και ο Θεός κατέβηκε εις την γη, χωρίς να απουσιάσει από τον ουρανό. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Η ουρανομήκης κλίμαξ τού οράματος τού Ιακώβ συμβόλιζε την Παρθένο,δια τής οποίας έγινε η θεία ενανθρώπιση. «Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε, δι’ ής κατέβη ο Θεός!» ψάλλομεν εις τον Ακάθιστο Ύμνο. Ο Θεός εις την κορυφή τής κλίμακος σήμαινε τον Χριστό, ο οποίος ως Θεός είναι εις τον ουρανό. Και ο Ιακώβ εις την βάση τής κλίμακος προτύπωνε τον Χριστό ως άνθρωπο, αφού από τον Ιακώβ προήλθε ο Χριστός ως άνθρωπος, και Ιακώβ ονομάζεται ο Χριστός εις το Ησαΐ. 42:1 (μόνο κατά τούς Ο΄) «Ιακώβ ο παις μου, αντιλήψομαι αυτού· Ισραήλ ο εκλεκτός μου, προσεδέξατο αυτόν η ψυχή μου· έδωκα το πνεύμα μου επ’αυτόν, κρίσιν τοις έθνεσιν εξοίσει».

   Η δε ανάβαση και κατάβαση τών αγγέλων κατά το ύψος και το βάθος τής κλίμακος, σήμαινε την ανάβαση τών αγγέλων προς τον Υιόν τού ανθρώπου εις τον ουρανό, και την κατάβαση τών αγγέλων προς τον Υιόν τού ανθρώπου εις την γη. Ο Χριστός δηλαδή, εις τον λόγο Του προς τον Ναθαναήλ, ομοίως προς την κλίμακα τού Ιακώβ υπό τής οποίας προτυπούται, εμφανίζει τον εαυτό Του ως μορφήν ουρανομήκη, δηλαδή από γης έως ουρανού, υποδηλώνοντας δι’ αυτού τού τρόπου την πανταχού παρουσία Του και άρα την Θεότητά Του! 

   Οπότε, κύριε Κάλλιο, μετά από την ανωτέρω αναλυτική εξήγηση που δώσαμε επί τού παραδόξου λόγου τού Χριστού, η ερμηνεία που επιχειρήσατε να δώσετε, ότι δήθεν «στο μέλλον θα έβλεπαν πολύ μεγαλύτερα έργα, και ένα από αυτά θα ήταν μετά την ανάστασή του καθώς θα ανέβαινε στους ουρανούς οι άγγελοι θα τον διακονούσαν», καταρρίπτεται αφ’ εαυτής, εφόσον το κείμενο λέγει ‘απ’ άρτι’, δηλαδή από τώρα, και όχι εις το μέλλον και ειδικά μετά την ανάστασή Του, όπως εσείς νομίζετε ότι θα εκπληρώνετο η συγκεκριμένη ρήση τού Ιησού.

   Το ότι βεβαίως δεν είπατε κουβέντα, ούτε καν αναφερθήκατε εις το αναβαίνοντες και για ποιον λόγο προηγείται τού καταβαίνοντες, από αυτό και μόνον, κάθε υγιής σκεπτόμενος αναγνώστης μπορεί να εξάγει τα συμπεράσματά του ως προς την αδυναμία και δυσκολία που έχετε να πάρετε κάποια θέση και να προτείνετε έστω μία υποτυπώδη ερμηνεία.    

   Κλείνοντας την απάντησή μας εις τα σχόλια που κάνατε εις την παρούσα ερώτηση, παραθέτουμε και σχολιάζουμε μία φράση που γράψατε η οποία έχει ως εξής: «Σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ύπαρξης του σαν άνθρωπος ποτέ δεν είπε ότι είναι ο πατέρας, αλλά πάντοτε παραδέχεται τον πατέρα σαν ανώτερό του». Και προς επίρρωσιν τούτου, μάς παραθέσατε και ορισμένα χωρία εις τα οποία γίνεται διάκριση Πατρός-Υιού, κι έτσι αυτοαπατάστε, ότι εφόσον ο Υιός δεν είναι ο Πατήρ, άρα δεν είναι πανταχού παρών και κατά συνέπεια ούτε Θεός αληθινός! Προσπαθείτε δηλαδή απεγνωσμένα, μιμούμενος κατά πάντα (ως γνήσιον τέκνο) την ‘Μητέρα Σκοπιά’, να απορρίψετε την Θεότητα τού Υιού με την τακτική τού διαχωρισμού τών προσώπων Πατρός και Υιού.

   Η τακτική σας αυτή θα είχε κάποια αξία, εάν εμείς οι Ορθόδοξοι ΤΑΥΤΙΖΑΜΕ το πρόσωπο τού Υιού με αυτό τού Πατρός, οπότε ο διαχωρισμός προσώπων που επιχειρείτε θα είχε τότε κάποιο νόημα. Εμείς όμως, κύριε Κάλλιο, δεν Σαβελλιανίζουμε. Ταύτιση προσώπων Πατρός και Υιού διεκήρυττε και δίδασκε ο Σαβέλλιος, αιρεσιάρχης τού 3ου αιώνος. Έτσι, δυστυχώς, με το να ακολουθείτε πιστά την Σκοπιά εις τον τρόπο αντιμετώπισης τού Τριαδολογικού θέματος, ή αυτό τής Θεότητος τού Υιού (δια τής μεθόδου τού διαχωρισμού προσώπων) δεν κάνετε κάτι άλλο από το να ‘πυκτεύετε ως αέρα δέρων’ (Α΄ Κορ. 9:26) δηλαδή πυγμαχείτε δίνοντας γροθιές εις τον αέρα!!!

   Οπότε, κύριε Κάλλιο, ΠΟΙΟΣ παραλογίζετε εν προκειμένω; ΕΜΕΙΣ, που ΔΕΝ ταυτίζουμε το πρόσωπο τού Υιού μετά τού Πατρός, ή ΕΣΕΙΣ που μάς αντιμετωπίζετε ως να ταυτίζουμε αυτά τα δύο πρόσωπα;   

   Άλλωστε το Τριαδολογικό θέμα και αυτό τής Θεότητος τού Υιού το έχουμε αναπτύξει εκτενώς σε 20 σελίδες ως απάντηση εις το πρώτο από τα τρία ερωτήματα που μάς θέσατε. Οπότε, όποιος από τούς αδελφούς σας επιθυμεί να ενημερωθεί περί Τριαδικότητος τού Θεού και το τί ακριβώς πιστεύουμε (και ΟΧΙ το τί προσπαθεί να σάς πείσει η Σκοπιά ότι πιστεύουμε), δεν έχει παρά να ανατρέξει εις την συγκεκριμένη μελέτη. Οι απαντήσεις μας άλλωστε επί τών σχολίων σας εις τις ερωτήσεις τής Εφημερίδος θα δημοσιευθούν και εις τα αντίστοιχα blog τής Ιεράς ημών Μητροπόλεως (www.i-m-sidhrokastrou.blogspot.com και www.agiaparaskeyh.blogspot.com) εις τα οποία θα μπορεί να ανατρέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να διαπιστώσει τις πλάνες που κηρύττει η Εταιρία Σκοπιά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου